28. märts 1999 kell 22:00

Väärtpaberitehingute maksustamisest

Füüsilise isiku väärtpaberite ja õiguste võõrandamisest saadud kasu kuulub tulumaksuga maksustamisele ja deklareerimisele tuludeklaratsiooni V vormil. Samal vormil näidatakse ka tehingutest saadud kahjud.

Kui kahju ületab samal maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu, siis selle võrra teisi tulusid ei vähendata ja A vormil ei näidata, vaid kahjusumma kantakse edasi järgmisele maksustamisperioodile. Füüsilisest isikust ettevõtja, kelle tegevusalaks oli 1998. aastal investeerimistegevus, deklareerib oma tulu E vormil.

Seoses tulumaksuseaduse muudatusega alates 1999. aastast ei saa väärtpaberite võõrandamisega seotud tegevust käsitleda ettevõtlusena.

Maksustatakse kasu väärtpaberite ja õiguste võõrandamisest. Aktsiatelt saadud dividendid, aktsiate või osakute turuväärtuse juurdekasv ei ole füüsilise isiku tulumaksuga maksustatav tulu.

Väärtpaberite võõrandamisest saadud maksustatavaks kasuks on müügihinna ning soetamismaksumuse ja müügikulude vahe.

Müüdud väärtpaberite soetamismaksumuseks on nende omandamiseks tehtud kulutused, milleks on ostuhind, makstud komisjonitasud ja lõivud, maakleritasud, pangakulud jt tehinguga otseselt seotud kulud.

Tehinguga otseselt mitteseotud kulutusi (maakleri edukusetasu, konto hooldustasu, kontohalduri vahetamise kulutused jne) ei kanta kuludesse proportsionaalselt müüdud väärtpaberite kogusele.

Tulumaksuseadus ei sätesta eraldi repotehingute maksustamist. Seepärast lähtume maksustamisel repotehingu majanduslikust sisust. Sisuliselt on repotehing laen väärtpaberi tagatisel, kus pandiks on väärtpaberid. Kui ei suudeta pandiga tagatud nõuet rahuldada, siis väärtpaberid võõrandatakse.

Maksustamisperioodil selliselt võõrandatud väärtpaberitest saadud kasu/kahju kuulub deklareerimisele ja maksustamisele üldises korras. Samas korras käsitletakse ka väärtpaberite repolepingu kehtimise ajal saadud dividende/intresse.

Autor: Ants Meerits

Hetkel kuum