Kadi Heinsalu • 29 märts 1999

Firmajuht tahab maksuvaba lähetuskulu

Rahandusministeerium valmistas ette töölähetuste hüvitamise uue korra, mis pidi 1. aprillil jõustuma, kuid erafirmade juhtidele ja omanikele see muutusi ei too. Juba aastaid kehtib kord, et päevaraha maksustatakse sotsiaal- ja tulumaksuga.

Põhjuseks on, et erafirma juhtorgani liikmeid ei tohi töölepingu seaduse järgi tööle vormistada töölepingu alusel ja seetõttu ei saa nende (välis)lähetus olla ka töölepinguseadusest tulenev töölähetus.

Maksuameti peadirektor Aivar Sõerd sõnas, et maksuameti seisukohast pole suurt probleemi, kui päevaraha maksuvabastataks. «Siin võiks järele anda küll, et kehtiksid samad võimalused analoogiliselt töölepingulistes suhetes isikutega,» märkis Sõerd.

Kaubandus-tööstuskoja juristi Reet Tederi sõnul piisaks, kui valitsus täiendaks määrust nii, et juriidiliste isikute juhtorganite liikmete lähetuskulude hüvitisi ja päevaraha ei peeta enam erisoodustuseks ega maksustata teatud piirmäärade ulatuses. «Eile tuli rahandusministeeriumist vastus, mis ütles, et kuna seadus seda ei kohusta, ei saa ka palvele vastu tulla,» nentis ta.

Eesti-sisese lähetuse puhul tahab valitsus uue määrusega tõsta maksuvaba päevaraha alampiiri 40 kroonilt 50 kroonile ja ülempiiri 60 kroonilt 80 kroonile. Välislähetuse piiriks jääb endiselt 350--500 krooni päevas. Nendest suuremad summad maksustatakse sotsiaal- ja tulumaksuga.

Paljude firmade juhatuse esimehed või nõukogu esimehed on selle maksuprobleemi lahendanud nii, et töötavad ühtlasi töölepingu alusel tegev-, pea- või arendusdirektorina. Selles peitub aga oht firma omanikele. Kui ettevõtte nõukogu tahab juhataja ametist tagasi kutsuda, siis äriseaduse järgi saab seda kiiresti teha. Kui aga inimene on ühtlasi tööl tegevdirektorina, kehtivad talle töölepinguseadusega ette nähtud ajalised ja rahalised piirangud.

ASi SRV Kinnisvara juhatuse esimees Alvar Ild sõnas, et tema on ühtlasi tegevdirektor juhuse tahtel ja kui tuleb töölähetuses viibida, vormistatakse komandeering talle kui tegevdirektorile. «Mul oleks hea meel, kui selline rumalus ära kaoks,» lisas Ild.

Nii on talitanud ka ASi Formeer juhatuse esimees Arvo Hiller, kes käib komandeeringus tegevdirektorina.

Rahandusministeeriumi riigivalitsemise kulude talituse juhataja Gunnar Mendel sõnas, et lähetuse aluseks on töölepingu- ja palgaseadus. Kui töölepingut pole, ei saa lähetuskulu selliselt arvestada, märkis ta. «Raske öelda, kas see on õige,» lisas ta.

KPMG Estonia maksukonsultant Jüri Kalda sõnas, et firmajuhid tuleks lisada maksuvaba päevaraha saajate hulka, sest nemad käivad kõige rohkem komandeeringus.

Hetkel kuum