29 märts 1999

Konkurentsiameti juht Telekomi nõukogus

Tammistu ise ütles eile, et Eesti Telefon ja Eesti Telekom on siiski kaks eri ettevõtet. «Mind on sellele kohale pandud ning olen palunud ennast ka sellelt vabastada,» sõnas Tammistu.

Ta sõnas, et on püüdnud ära hoida asju, mis piiravad turgu, kuid iseenesest ei ole Eesti Telefoni hinnapoliitika konkurentsiameti valdkonda kuuluv.

«See ei ole konkurentsiameti küsimus. Hinnad kinnitab teede- ja sideministeerium, valitsus kiidab heaks äriplaani,» rääkis Tammistu. Ta lisas, et konkurentsiamet saab anda ainult oma arvamuse edasi ministeeriumile, ise midagi teha ei saa, sest Eesti Telefoni monopol on reguleeritud ala.

Eesti konkurentsiseadus ütleb, et monopoolsed eriõigused saanud ettevõttele võib riigiasutus kehtestada hinnad, mis kujuneksid välja vaba konkurentsi tingimustes.

Muu maailma kogemus näitab, et vaba konkurents on hindu langetanud kuni poole võrra. Valitsus koos konkurentsiametiga on seni nõus olnud tariifide kergitamisega. Konkurentsiseaduse täitmist kontrollib konkurentsiamet.

«Valitsus on Eesti Telefoni tariifipoliitika heaks kiitnud,» vabandas Tammistu oma tegematajätmisi.

Ta ei soovinud konkurentsiameti juhina valitsuse poliitikat hinnata.

Tammistu saab Telekomi nõukogus osalemise eest palka. Telekomi sekretär ütles eile, et Tammistu täpset palganumbrit ei saa avalikustada.

Tammistu oli Telekomi nõukogu liige ka siis, kui valitsus otsustas Eesti Telefoni monopoli säilitada pärast Telekomi aktsiate avalikku müüki ja Telekomi restruktureerimist.

Monopoolne Eesti Telefon kavatseb 1. mail kehtestada kõnealustustasu ning langetada kõne minutihinda poole võrra. Kõnealustustasu kehtestamine on ühiskonnas tekitanud ulatuslikku vastuseisu.

Autor: Sten A. Hankewitz

Hetkel kuum