29 märts 1999

Kontrollitakse ka üksikisikust vedajat

Üle 3500kg registrimassiga või üle üheksa istekohaga (k.a juhi koht) mootorsõiduki juhi töö- ja puhkeaega reguleerib töö- ja puhkeaja seadus, mis kehtib aga ainult nende sõidukijuhtide kohta, kes töötavad töölepingu alusel (vt ka 23.03. 1999 ÄP). Järgmise aasta 1. jaanuarist hakkab Eestis kehtima «Mootorsõiduki juhi sõidu- ja puhkeaja korralduse eeskiri».

Eeskiri kehtib sõidukijuhtide kohta vaatamata sellele, millise lepingu alusel (või kas seda üldse on) tööd tehakse. Sellega kaob olukord, kus töölepingu alusel töötavale autojuhile kehtivad töö- ja puhkeaja osas piirangud, kuid näiteks üksikisikust ettevõtja kohta ei kehti ükski reegel -- ole oma 30tonnise metsaveoki roolis või 24 tundi ööpäevas.

Seega on 2000. aasta 1. jaanuarist kõik suuremate sõidukite juhid kohustatud liikluspolitseile tõestama, et pole sõidukiroolis olnud ülemäära pikalt.

Sõidu- ja puhkeaegade fikseerimiseks peab sõidukil olema sõidumeerik. Kontrollimisel peab sõidukijuht esitama kontrollijale möödunud päevade sõidumeerikulehed.

Autor: Priit Siitan

Hetkel kuum