29 märts 1999

Tulude deklareerijad pingestavad eelarvet

Möödunud aastal tagastas riik üksikisikutele tulumaksu 229 miljoni krooni ulatuses ning esitatud maksudeklaratsioonide põhjal pidid inimesed 1997. aasta eest riigile tulumaksu juurde maksma 156 miljonit krooni.

Riik peab sellel aastal oluliselt rohkem üksikisiku tulumaksu tagasi maksma ja samas on jäänud vähemaks neid, kes peavad pärast maksudeklaratsiooni esitamist riigile tulumaksu juurde maksma.

Äripäeva hinnangul peab koolituskulude ja eluasemelaenu intresside aastatulust mahaarvestamise tõttu riik oma kodanikele tagasi maksma vähemalt 100 miljonit krooni rohkem kui möödunud aastal.

Eluasemelaenu intresside eest tuleb tagastada 50--60 miljonit krooni rohkem, sest pankade eluasemelaenuportfellid on pidevalt kasvanud.

Koolituskulude pealt peab riik rohkem tulumaksu tagastama seetõttu, et kaotati ära koolituskulude 6000 krooni suurune piirmäär. Sellest tulenevalt peab riik võrreldes eelmise aastaga rohkem tagasi maksma vähemalt 50 miljonit krooni.

Samuti on inimestel õigus oma eelmise aasta tulust maha arvestada õppelaenu intress. Ainuüksi tasulise kõrghariduse omandajaid on Eestis praegu 13 684 ja õppemaks kõrgkoolides ei ole mitte 6000 krooni, vaid jääb 10 000 ja 40 000 krooni vahele. Muidugi ei saa kõik need rohkem kui kolmteist tuhat inimest õppemaksu tulust maha arvata, sest osal on selle tasunud firma.

Põhjus, miks väheneb sellel aastal oluliselt nende inimeste hulk, kes peavad riigile tulumaksu juurde maksma, on selles, et möödunud aastal investorid börsilt kasumit ei teeninud, pigem tõid börsitehingud neile suuri kahjumeid. Samuti muutis riigikogu teisest poolaastast hoiuseintressid maksuvabaks.

Aktsiakahjumeid on võimalik järgnevatesse aastatesse edasi kanda ja seepärast ei pruugi paljud investorid järgmistelgi aastatel aktsiatuludelt lisa maksta.

Kodaniku seisukohast on see hea, et tal on võimalik maksustatavat tulu vähendada. Koolituskulude täiel määral tulust mahaarvestamine tõstab inimeste huvi enda harimise vastu ning hoiuseintresside vabastamine tulumaksust soodustab säästmist.

Riigi seisukohalt asi nii meeldiv pole, sest kääride suurenemine tagastatava ning deklareerijate lisaks makstava tulumaksu vahel pingestab riigieelarvet.

Tulemus võib olla see, et riik hakkab tulumaksu tagastamisega maksimaalselt venitama ning maksuamet on sunnitud oma tööd tõhustama.

Hetkel kuum