4. aprill 1999 kell 22:00

Kas kantslerite väljavahetamine on õigustatud?

Ei ole. Ma arvan, et enne peaks minister ikkagi mõni aeg töötama ja siis vaatama, kas sobib või ei sobi koostöö kantsleriga. Aga mingisuguse esimese nädalaga kohe selgeks teha -- ma leian, et see on ääretult ennatlik.

Kui on vastu võetud otsus, et kantslerid ja maavanemad peavad olema poliitilised -- palun, siis on selge. Siis ei ole vaja ametnikku, vaid on vaja poliitilist figuuri, sisuliselt aseministrit. See on otsustamise küsimus, millisele teele minnakse.

Kantsleri vahetus sõltub ka ministrist kui inimesest ja tema tarkusest.

Peaminister on öelnud, et poliitilistel põhjustel ühtegi kantslerit välja ei vahetata. Kantsler peab olema spetsialist ja võimeline juhtima ministeeriumi. Arvatavasti siit võib otsima hakata põhjusi, miks kantslereid võiks olla vaja ringi vahetada. Kui näiteks üks minister arvab, et tema kantsler ei ole spetsialist ja ei ole võimeline juhtima.

Loomulikult on iga ministeerium kollektiiv ja iga minister ja kantsler peavad töötama enam-vähem käsikäes. Kui seal mingil põhjusel ei ole usaldust või arvatakse, et ei teki usaldust, siis see võib olla järgmine põhjus, miks kantslereid ringi vahetada võib.

Ma ei pea seda põhjendatuks. Kantsler on ju aparaadi ja teadmiste edasikandja ja selles mõttes apoliitiliseks mõeldud. Näiteks 1995. aastal, kui me läksime valitsusse, oli hirmus kisa, et tahetakse kantslereid vahetada. Me tegelikult ei vahetanud ju kedagi. Nüüd tahetakse pool platsi lagedaks lüüa. See on midagi väga imelikku. See halvab mõneks ajaks kindlasti ministeeriumide töö.

Mina näen suuremat ohtu selles, et kui tuleb uus kantsler, tekib temal jälle tahtmine oma meeskonna järele, satuvad löögi alla osakonnajuhatajad, neil tekivad omad mõtted. Ahela tulemus on, et ministeeriumid kaotavad aastateks töövõime.

Kantslerite hulgas on kindlasti väga hästi oma ala tundvaid inimesi. Teiseks on üks oluline punkt see, kus me peame oma seadusandluse kohandama võimaluseks, et Euroopa Liit ütleb Eestile «jah». Nende tegemiste järjepidevuse kandjaks on kindlasti osa ministeeriumi töötajaid ja koordineerijaks kantsler. Igal inimesel on tema väärtus. Teiselt poolt on riik maksumaksja kaudu investeerinud nendesse inimestesse väga palju.

Kindlasti on mängimas mingil määral ka poliitilised kired. Osalt ka tahe näidata oma võimu. Oluline on personaalne läbisaamine. Nii ministri kui kantsleri vastastikused arusaamad ja seisukohad. Ja kui nad ikka väga teravalt vastastikku lähevad, on paratamatu, et kantsler peab minema, sest minister on poliitiline figuur.

Hetkel kuum