4. aprill 1999 kell 22:00

Metsatööstuse arenguks on eeldused head

Metsatööstuse arengu esmaseks ja põhiliseks eelduseks on puiduressursside olemasolu. Eesti metsasuse protsent on ligi 50, seega peaks meil puitu jätkuma.

Seda, milliseid puidusortimente võiks Eesti metsast saada, on võimalik metsakorraldusandmete alusel ligilähedaselt prognoosida.

Tegelik raie viimase viie aasta kestel on olnud riigimetsades keskmiselt 2,7 miljonit tihumeetrit aastas ehk 67% lubatust ja erametsades ligi 2,5 miljonit tihumeetrit ehk 62% lubatust. Mullune raiemaht erametsades võib ületada 3 miljonit tihumeetrit.

Kõige väärtuslikumat puidusortimenti, okaspuupalki, võib saada vaid 21%, okaspuu paberipuud 13%, lehtpuu paberipuud 25% ja küttepuud samuti 25% raiutava puidu mahust.

Olenevalt nõudlusest puiduturul võib peenemõõdulise saepalgi osakaal suureneda 2--3% võrra.

Kui tekib suurem nõudlus puiduturul puitplaatide toorme osas, siis võib küttepuidu osakaal tunduvalt väheneda, sest praeguse nõudluse taseme juures läheb palju puitplaatide toormeks sobivat puitu küttepuudena turule.

Arvestades Eesti metsade puittoorme ressursse, võiks meil edukalt tegutseda saetööstusi, mille toodangumaht ulatuks kuni miljoni tihumeetri saematerjalini aastas, tselluloositööstus võimsusega kuni 400 000 tonni tselluloosi aastas ja puitplaatide tehased aasta kogutoodanguga kuni 500 000 m³ plaate.

Praeguste tootmisvõimsustega töödeldakse Eestis vaid ligi 35% raiutavast ümarpuidust puittoodeteks ja üle 50% eksporditakse tööstusliku toormena välja.

Klassikaline metsatööstus koosneb puiduvarumisest ja -töötlemisest, tselluloosi-, paberi- ja pabertoodete ning mööbli tootmisest. Eestis on enam-vähem rahuldavalt välja arendatud saetööstus ja puidust ehitusdetailide tootmine. Kaasajastamist vajaksid kiiresti tselluloosi- ja paberitööstus, puitplaatide tööstus ja osaliselt ka mööblitööstus.

Puidutööstuse arengut soodustab meil puidu hea kvaliteet ja kättesaadavus. Olemas on küllalt laialdane puidutööstusettevõtete võrk (ligi 900 puidu- ja 200 mööblitööstusettevõtet) ja valmistatavate toodete nomenklatuur on mitmekesine. Samuti on meil pikaajalised puidu tööstusliku ja käsitööndusliku töötlemise traditsioonid ning kogemused, soodsad transpordivõimalused, piisavalt tööjõudu ja erialaspetsialiste, suhteliselt madal palgatase ja suhteliselt odav elektrienergia. Puudu jääb investeeringuist.

Praegu moodustab tööstustoodangu müügist metsatööstustoodang 12--15%. Tulevikus võiks see osa puidutööstuse ratsionaalsel väljaarendamisel tunduvalt kasvada, jõudes toiduaine- ja tekstiilitööstuse järel kolmandale kohale Eesti tööstustoodangus.

Hetkel kuum