5 aprill 1999

Pressiesindaja jääb PR-juhi alluvusse

Miks ühes firmas on tööl pressiesindaja ja teises avalike suhete ehk PR-juht ning kolmandas mõlemad?

Eestis on paljudes firmades nii, et küsimus on vaid ametinimetuses, millega avalikkussuhteid arendav inimene tööle võetakse. Ülesannete eristamisega vaeva ei nähta.

Eesti suhtekorraldajate seas on palju nn kõigetegijaid, mis on küll ühest küljest ökonoomne (hoiab inimressursi pealt kokku), aga teisest küljest ohtlik, sest üks inimene ei suuda olla professionaal kõikidel aladel. Kõige sagedamini on segamini pressiesindaja ja avalike suhete juhi funktsioonid.

Suhtekorralduskogemus mujal maailmas näitab, et pressiesindaja on pelgalt meediasuhetega tegelev spetsialist. Inimene, kes hoolitseb selle eest, et ajakirjanikud saaksid alati neid huvitava info firma kohta, inimene, kes saadab välja firma ametlikke sõnumeid (pressiteateid), kes analüüsib meediakajastusi ning edastab juhtkonnale selle kaudu avalikku arvamust. Samuti on pressiesindaja üks lüli kriisiolukorra kommunikatsiooni protsessis ja organisatsioonides, kus on palju operatiivinfot, ka taolise info levitaja.

Osades firmades on pressiesindajad tööl isegi ööpäev ringi. Näiteks Rootsis Telias oli paar aastat tagasi kolm pressiesindajat peakontoris tööl vahetustega ööpäev läbi, juhuks kui näiteks mõni ajakirjanik, kellel on tööpäev sel ajal, kui Rootsis on öö, vajab teenindamist.

Samuti on pressiesindaja see, kes firma töötajaid nõustab meediasuhtlusel ning hoolitseb, et kõik firma töötajad, kes peavad meedias sõna võtma, sellealase koolituse ja oskused saaksid. Valdavalt on tegemist taktikalise või tehnilise tasandi töötajaga.

Avalike suhete juhi funktsioon on palju laiem ning sellise ametikoha pidamine ühe inimese õlul õigustab end juhul, kui töömaht on väike ja üks inimene tõesti jõuab kõiki avalikkussuhete funktsioone täita või kui on tegemist eriti suure süsteemiga, kus on terve meeskond suhtekorralduse tarbeks. Sellisel juhul on avalike suhete juht kas osakonna või muu struktuuriüksuse juht, kes korraldab suhtekorraldusspetsialistide tööd ning tegeleb suhtekorralduse strateegilise juhtimisega.

Peale pressiesindaja on avalikkussuhete osakonna koosseisus veel sisekommunikatsiooni spetsialistid, välissuhete spetsialistid, trükiste spetsialistid, lobistid, turunduskommunikatsiooni spetsialistid jt.

Kui firmas on tööl üks avalike suhete juht, on tema põhiülesanded: arendada meediasuhteid, töötada välja firma sõnumeid avalikkusele, hoolitseda avalikkusele mõeldud infokanalite töövõime eest (kliendilehed, trükised, Internet, raportid), töötada välja firma kommunikatsiooniplaan ja hoolitseda selle elluviimise eest, tegeleda sisesuhete arendamisega (siselehed, Intranet, siseraadio, -TV), tegeleda firma visuaalse identiteediga, organiseerida üritusi, võtta vastu firma külalisi, korraldada küsitlusi, uuringuid, meediamonitooringut, hoida korras firma sihtrühma andmebaasi.

Autor: Kaja Tampere

Hetkel kuum