ERA Pank lõpetas pankrotiga

Eesti Panga infoosakonna juhataja Andrus Kuusmanni sõnul lõpetas Eesti Panga nõukogu ERA Panga tegevuse, sest pank on püsivalt maksejõuetu ja tema kohustused ületavad varasid enam kui 40 miljoni krooni võrra. Seda kinnitas nõukogule ka ERA Panga moratooriumihaldur Veli Kraavi, lisas Kuusmann.

Ligi 40 miljoni kroonise negatiivse omakapitaliga ERA Pank ei suutnud Kuusmanni sõnul täita krediidiasutuse omavahendite 78,2 miljonit kroonist miinimumnõuet, kapitali adekvaatsuse ja kohustuslike reservide nõuet.

ERA Pank esitas esmaspäeval Eesti Pangale likvideerimisplaani, mille kohaselt ületasid panga varad kohustusi. ERA Panga väitel on tal varasid 361 miljonit ja kohustusi 355 miljonit krooni.

Kuusmanni sõnul oli ERA Panga enda likvideerimisskeem rajatud mitmete varade müügist tulenevatele tuludele. «See sisaldas aga teatavaid hüpoteetilisi võimalusi, mida ma täpsemalt ei kommenteeriks, sest keskpanga nõukogu lükkas vabatahtliku likvideerimise plaani tagasi,» ütles ta.

Eesti Panga nõukogu eilses otsuses on kirjas, et vaatamata kuue kuu jooksul antud korduvatele lubadustele ei suutnud ERA Panga juhtkond leida investorit, kes oleks nõus panka paigutama tegevuse jätkamiseks vajalikud 100--120 miljonit krooni.

ERA Pank teavitas keskpanka mitmest läbirääkimisest potentsiaalsete investoritega, mis ei jõudnud aga ühegi kokkuleppeni, lausus Kuusmann. «Vastasel juhul oleks me saanud täna teatada panga õnnelikust taasavamisest,» märkis ta.

Viimases, panga moratooriumihaldurile Veli Kraavile märtsi lõpus antud hädaplaanis oli peamise panka päästva rahaallikana toodud ERA Pangale kuuluva Polaris elu- ja varakindlustusseltsi müügist saadav tulu.

Viimasena näitas Polarise ostuks üles soovi Sampo Kindlustus, kes jättis aga lõpliku otsuse enne panga saatuse selgumist tegemata. Kuna Polarise müügihinnaks on kindlustusringkondades pakutud vaid 20--40 miljonit krooni, poleks ka sellest rahast piisanud.

Keskpanga nõukogu osutas eilses otsuses ERA Panga maksejõuetuse ühe põhjusena juhtimisvigadele. ERA Panga juhtkond ja temaga seotud äriühingud on keskpanga teatel saanud laene intressiga, mis on madalam kui panga võetud laenude ja kaasatud hoiuste intressimäär. Samuti on panga juhtidele ja nendega seotud firmadele antud laene, mis on tagamata või ebapiisavalt tagatud.

Kraavi rääkis, et erinevalt ERA Panga juhtkonnast hindas tema tagatisteta antud laenud bilansis nulli. See oli ka üks põhjus, miks vastupidiselt ERA Panga väidetele panga vara kohustusi ei kata.

Pärast keskpanga eilset otsust ERA Panga pankroti algatamise kohta võivad ohtu sattuda ka Polarise kindlustuslitsentsid. Kindlustusinspektsiooni direktori asetäitja Kaido Tropi sõnul nõuab inspektsioon nüüd Polariselt ERA Panka kinni jäänud 13 miljoni kroonini ulatuvate hoiuste bilansist mahakandmist.

Sampo Kindlustuse juhatuse esimees Olavi Laido ütles eile õhtul, et Sampo on huvitatud nii Polaris-Elu kui Polaris-Vara portfellide ülevõtmisest. Huvi elukindlustuslepingute vastu on kinnitanud ka Seesam Elukindlustus. Varakindlustusest huvitavad konkurente Polarise eraisikute ja ettevõtete varakindlustuse lepingud.

Hetkel kuum