6 aprill 1999

Kotikaubanduse vastu

Uue eeskirja kohaselt ei saa reisija aktsiisiga maksustatavaid kaupu -- alkoholi- ja tubakatooted ning mootorikütus -- maksuvabalt Eestisse tuua, kui ta ületab piiri mitu korda kalendripäeva jooksul. Endine tollieeskiri ajalist piirangut ette ei näinud.

Peaminister Mart Laar ütles eilsel pressikonverentsil, et reisijate tollieeskirja tehtud muudatus on esimene samm salaalkoholi ja -tubakaga võitlemisel.

Järgmiste võimalike sammudena nimetas Laar alkoholimärkide sisseseadmist ning ka aktsiisimäärade vähendamist, kui riigieelarve seis seda võimaldab. Laar lisas, et mõnes Eesti piirkonnas on legaalne kauplemine alkoholi ja tubakaga peaaegu lakanud.

Rahandusministeeriumi tollitalituse juhataja Marek Uusküla selgitas, et eeskirja muudatusega loodetakse tõkestada eeskätt just kaubitsemist salatubakatoodetega. Inimesed on hakanud ajalise piirangu puudumist kasutama kaubanduslikul eesmärgil ja riigi ülesanne on tagada äris kõigile võrdsed võimalused, ütles Uusküla. Tema sõnul on n-ö kotikaubandus probleem eeskätt idapiiril, sest Läti hinnatase Eesti omast suurt ei erine.

Kirde tolliinspektuuri juhataja Lauri Pastak ütles, et Narvas on olukord salakaubaga tõsine. Samas on praegu kehiva korra järgi äärmiselt keeruline kontrollida, mitu korda inimene päevas piiri ületab.

Autor: Henrik Ilves

Hetkel kuum