8. aprill 1999 kell 22:00

Millist kasu saavad ettevõtjad Eesti liitumisest WTOga?

Mõne riigi puhul tähendab see võib-olla madalamaid tolle. Kui WTO liikmeks saaks ka Venemaa, siis muutuksid Eesti ja Vene suhted stabiilsemaks ja suuri ootamatusi ei saa enam ette tulla. Põhiline positiivne tulemus on stabiilsem keskkond ja lihtsam on oma tegevust planeerida.

Riik, kes astub WTO liikmeks, seob natukene oma käsi ja ta ei saa väga suuri ja järske muutusi teha. See annab ettevõtjatele kindlustunnet.

See uudis on positiivne riigi mainele. Ma aga ei usu, et see avaldab välisinvestoritele nii suurt mõju kui Eesti kutsumine liitumisläbirääkimistele Euroopa Liiduga.

Pärast WTOga liitumist muutub võimatuks või väga komplitseerituks igasuguste topelttollide rakendamine Eesti suhtes.

Ma ei oska öelda, kas see toob kaasa ka Venemaa kehtestatud topelttollide kohese kaotamise. Kindlasti on see kasulik ka riigi maine seisukohalt, sest Eesti hakkab kuuluma normaalselt ja tsiviliseeritult kauplevate riikide hulka.

Lihtsameelne oleks loota, et WTO abil hakkab nüüd Eesti eksport kiiresti kasvama ja edenema. Kasu on ikkagi kaudne. Kõige konkreetsem on see, et kuulumine WTOsse peaks mõjutama ka meie kaubandussuhteid Venemaaga.

Otsest kasu ma ei näe. Sellel on rohkem kaudne efekt. Selleks, et oma toodangut eksportida, peab ikkagi tegema tööd sama palju või rohkem. Riigi jaoks on aga tegemist olulise uudisega. See on maine küsimus ja iga positiivne uudis Eestist on kasuks ka Eesti ettevõtjale.

Meie suuremad kliendid küsivad aeg-ajalt, kui kaugel on Eesti liitumine Euroopa Liidu ja WTOga. Me anname igas kvartalis välja pressiteate oma suurematele klientidele üle maailma ja mul on ääretult hea meel see uudis sinna sisse panna.

Kui Eesti saab WTO liikmeks, siis ettevõtja, kes täna võtab Alutaguse metsas palki maha või teeb sellest palgist mingisugust toodet, otsest tulu kohe küll ei saa.

WTO kehtestab ühtsed kauplemisreeglid kõigile riikidele, kes sellesse organisatsiooni kuuluvad.

Pärast liitumist hakkavad need reeglid kehtima ka Eesti puhul. Kui ettevõtja jõuab oma arengus niikaugele, et hakkab toodangut turustama riikidesse, mis kuuluvad WTOsse, siis on tal seda lihtsam teha ning temale kehtivad samad reeglid, mis teistelegi. Neid reegleid on võimalik kasutada ka Vene turu avamiseks.

Mis puudutab topelttollide kadumist, siis arvan, et need klaaritakse ära mitte niivõrd tänu Eesti kuulumisele WTOsse, vaid rohkem tänu kahe riigi vahel sõlmitavatele poliitilistele kokkulepetele.

Toetudes WTO nõudmistele, on loomulikult Venemaa majandusringkondadel ja ministeeriumite ametnikel kergem tollitemaatikat reguleerida. Topelttollide kaotamist ei serveerita kui järeleandmiste tegemist Eestile, vaid seda saab põhjendada WTO olulisusega Venemaa jaoks.

Hetkel kuum