Kaja Koovit • 11. aprill 1999 kell 22:00

Hansapanka Swedi esindaja

Kas Swedbank paneb nagu SEB Ühispangas oma esindaja Hansapanga juhatusse?

Igapäevase töö parandamiseks ja kogemuste vahetamiseks peaks mõlema panga inimestel olema võimalus töötada erinevates kohtades. Ma arvan, et Swedbanki esindaja tööleasumine Hansapanka oleks täiesti normaalne ja ma ei imestaks selle üle.

Millises valdkonnas te näeksite oma esindajat tegutsemas?

Ma arvan, et sellisel juhul peaks konkreetne inimene olema kogenud pankur ja tundma kogu pangandusvaldkonda tervikuna.

Swedbanki hinnatakse rohkem eraisikutele suunatud ehk hoiupangana, Hansapanka seevastu rohkem korporatiivpangana. Kas ka Hansapank muudab oluliselt oma senist strateegiat?

Selline arvamus Swedbanki kohta ei ole tegelikult õige. Swedbank alustas küll hoiupangana, aga nüüd on tegemist universaalpangaga. Meie ja Hansapanga strateegiad ei erine oluliselt.

Ühispank asutab tavaliste pangakontorite asemele U-panga terminale. Kas ka teie kavandate analoogseid samme?

Kõigepealt, Swedbank suurinvestorina ei sulge Hansapanga kontoreid. Hansapank ei ole mitte Swedbanki filiaal, vaid täiesti iseseisev pank, kes otsustab oma tegevuse üle ise.

Rutiinseid pangaülekandeid saab elektroonilisel teel teha kiiremini ja odavamalt, mis võib viia mõnede pangakontorite sulgemiseni. Kontorite sulgemisel ei saa lähtuda kampaaniast, vaid tuleb jälgida, et kliendid saaksid oma vajalikud toimingud sooritada võimalikult mugavalt.

Mida te selleks teete, et saada Hansapanka enam riigieelarve raha?

Swedbank ei sekku kindlasti sellistesse otsustesse. Riigieelarve raha paigutatakse tavaliselt sellesse panka, kes avatud konkursil pakub kõige paremaid tingimusi. Kui Hansapank selliseid tingimusi pakub, siis valitsus kindlasti arvestab sellega enda heaolu huvides.

Aga kas Swedbank näeks hea meelega, et riigieelarve raha oleks Hansapangas?

Pangale on muidugi väga oluline, kui talle usaldatakse riigi raha hoidmine, sest see on suur äri. Loomulikult on Hansapank riigi rahast huvitatud ja Swedbank näeks rõõmuga selle teostumist, aga kindlasti ei sekku Swedbank selle otsustamisse.

Hetkel kuum