Aili Kukumägi • 12. aprill 1999 kell 22:00

Eesti kaubamärgid välisrünnakute all

Rahakad välisfirmad ründavad Eesti kaubamärke, samas on Eesti ettevõte välismaise kaubamärgi registreerimist apellatsioonikomisjonis vaidlustanud vaid kaks korda 265st.

Pooled vaidlused käivad välisfirmade endi vahel. Ülejäänud vaidlustes domineerib välisfirma kaebus Eesti kaubamärgi peale, kusjuures registreeritud 22 000 kaubamärgist on Eesti omi vaid 20%.

Vaidluste lahendamise esimene instants on apellatsioonikomisjon, mis seaduse järgi peab olema erapooletu. Seepärast on hämmastav, kui apellatsioonikomisjon toob omal algatusel kohtusse lisatõendeid kellegi kasuks.

Kuigi apellatsioonikomisjoni kohtus esindanud vandeadvokaat Edith Sassian ei pea õigeks, et komisjon peab oma otsuseid kohtus kaitsma, ilmutas komisjon Kalevi-Ritteri protsessis ise initsiatiivi, vaidlustades halduskohtu otsuse ringkonnakohtus.

Edith Sassian tunnistab, et initsiatiivi ülesnäitamine on komisjonile suur risk kaotada erapooletu instantsi maine, kuid halduskohtu otsus oleks pärssinud apellatsioonikomisjoni tööd. «Komisjonile heideti ette ekspertiisi määramata jätmist, kuid see ei olegi komisjoni ülesanne,» lisab ta.

Kuid nagu ringkonnakohtu otsusest näha, ei piirdunud apellatsioonikomisjon ekspertiisiküsimuste täpsustamisega, vaid heitis kohtule ette, et ei võetud arvesse komisjoni ettevalmistatud täiendavaid tõendeid Ritteri kaubamärgi kaitseks, millest üks oli Ritteri shokolaadi etikett, kus Ritteri shokolaadi sümboolika oli asendatud Kalevi omaga. Sellega lõi komisjon Kalevit kaitsnud patendivoliniku Villu Paveltsi sõnul pretsedendi, sest tõendeid esitavad tavaliselt huvitatud pooled. Kohus pidas õigustamatuks eeldada, et Kalev võtab pahatahtlikult kasutusele täpselt samasugused etiketid nagu teise kaubamärgi omanikul, et identse taustaga ostjat eksitada.

Peale selle leidis apellatsioonikomisjon veel täiendava aluse Bitteri registreerimisest keeldumiseks, sest sõna «bitter» on üldkasutatav ja iseloomustab toote omadusi (mõru). Kohus aga märkis, et sellistel alustel ei ole kaebust apellatsioonikomisjonile esitatudki.

Hetkel kuum