12. aprill 1999 kell 22:00

Q GSMi turundus torkas enim silma

1998. aastal parima turunduskommunikatsioonitegevusega väljapaistnud ettevõteteks nimetati mobiilsideoperaatorid Q GSM ja Eesti Mobiiltelefon.

ES Turu-uuringute AS viis veebruaris läbi uuringu Turundus '98, eesmärgiga selgitada sihtgrupi otsustajate hinnanguid turunduskommunikatsiooni alal tegutsevate ettevõtete ning reklaamikanalite maine- ja kliendi rahulolu teguritele. Uuringu käigus küsitleti 300 suurettevõtte turundus- ja tippjuhti.

Alljärgnev kajastab kõigi vastanute poolt spontaanselt parimaks pakutud ettevõtteid oma valdkonnas.

Erinevalt teistest uuritud valdkondadest on reklaamiagentuuride osas konkurents parima reklaamifirma nimele üpris tasavägine. Turundusjuhid on parimateks pakkunud Divisioni ja Brand Sellersi, tippjuhid aga Zoomi, AGE ja Guvatraki.

Kokkuvõttes on enim kordi parimaks tunnistatud reklaamifirmat Brand Sellers DDB. Parimaks pakutavuselt järgnevad võrdselt AGE ja Kolm Karu ning seejärel Inorek & Grey ning Zoom.

Suhteliselt uue alana on suhtekorralduse osas paljudel juhtudel jäetud parima suhtekorraldusfirma kandidaat märkimata, kuid tulemused annavad siiski piisava aluse, et lugeda kokkuvõttes parimaks suhtekorraldusfirmaks Hill & Knowlton. Järgnevad KPMS ja Ots & Partnerid.

Siinjuures on huvipakkuv asjaolu, et kui tippjuhtide seas jääb toodud pingerida samaks, siis turundusjuhtide ühisvastus tõstab parimaks suhtekorraldusfirmaks KPMSi.

Turundusuuringutega tegelevatest firmadest on kokkuvõttes enim kordi parimaks pakutud Emorit, järgnevad Saar Poll ja ES Turu-uuringute AS.

Tippjuhtide seas on aga parimaks tunnistatud Saar Poll, suhteliselt võrdses positsioonis ES Turu-uuringute ASiga järgneb Emor.

Samas eelistatakse turundusjuhtide seas Emorit Saar Pollile kindlalt, järgnevad tasavägiselt ES Turu-uuringute AS ja BMF.

Uuringu käigus selgitati ka vastanute hinnanguid oma grupi mainekaima reklaamikanali suhtes. Nii selgus näiteks, et teles on mainekaim reklaam TV3s (vt tabelit). Kuna ETV ametlikult reklaamikanalina ei esine, ei ole siinjuures vastavalt esitatud ka ETV positsiooni reklaamikanalina.

Samuti paluti vastajatel nimetada 1998. aastal väljapaistvaima turunduskommunikatsioonitegevusega hiilanud ettevõte. Vastused olid üsna üksmeelsed: enamik kordi nimetati mobiilsideoperaatoreid Q GSMi ja EMTd, kusjuures napi eduga, kuid nii tipp- kui ka turundusjuhtide rühmas edestas Q GSM EMTd.

Autor: Raul Uhs

Hetkel kuum