14. aprill 1999 kell 22:00

Kas sõda Kosovos mõjutab Eestisse tehtavaid välisinvesteeringuid?

Kuna me oleme välisinvesteeringute alal konkurent postsotsialistlike maadega, siis võib-olla mõni viib oma investeeringuid natuke kaugemale, aga sama tüüpi riiki. Teisalt võib väheneda üldine usaldus kogu ekssotsialismimaailma vastu. Otsest mõju ei ole, on sellised kaudsed mõjud. Ja põhimõjur on Venemaa käitumine.

Ega Eesti välisinvesteeringute tase ei ole ka selline asi, mis statistiliselt väga seaduspäraselt kõigub, see käib suurte portsudena väga kõikuvalt, sõltuvalt sellest, kas on midagi müügis.

Esiteks, kui vaadata Eesti peale USA investori silme läbi, kes Euroopat hästi ei tunne, või Aasia investori pilguga, kes veel vähem tunneb, on oht, et üks ebastabiilsuse kolle võib üldist mainet mõjutada. Aetakse ju sassi ka Balti ja Balkan. Eelhoiak võib olla negatiivne just kaugematel investoritel, kes esimesi plaane teevad.

Teisalt, kui investor tunneb Euroopat paremini ja kui tal on valida kas Rumeenia, Ungari või Eesti ning muud tingimused on võrdsed, siis on Eestil isegi eelis. Tihti kaalutakse mitut riiki korraga.

Kui plusse-miinuseid kokku lüüa, jääb seis võib-olla tasakaalu. Muidugi on siin ka küsimus, mis saab edasi Kosovos ja Venemaal.

Skandinaavia investori käitumist mõjutab see suhteliselt vähe. Nad tajuvad kohalikku olukorda küllalt hästi. Ja kui konflikt ei laiene, on see Skandinaavia investorile väikese mõjuga.

Kui mõtleme seda tüüpi investorite peale, kes näevad regiooni laiemalt, siis nemad lükkavad oma investeerimisplaanid võib-olla edasi. Loodetavasti saab see konflikt lähemate kuude jooksul mingi lahenduse. Välisinvestorid teevad ikka pikaajalisi plaane ja see mõni kuu ei pruugi olla kriitilise tähendusega.

Mõju on mitmesugune. Ühelt poolt võiks ju kahjurõõmu tunda, et ühtedes transformatsioonimaades on konfliktid ja järelikult need investorid, kes otsivad transformatsioonimaades odavaid investeerimisvõimalusi, pöörduvad kahtlemata teiste poole, kus on rahulikum. Teised regioonid muutuvad näiliselt atraktiivsemaks.

Ent nii asjale vaadata on lühinägelik. Kui kusagil ikkagi on konfliktid, näitab see, et neid võib ka mujal tulla. Meil ju siin sisemaal venelased rõhutavad, nagu oleks me peaaegu sarnane Jugoslaaviale. Kõigile transformatsioonimaadele on sellised konfliktid negatiivsed ja vähendavad selle maadegrupi atraktiivsust. Ent need on siiski kaudsed mõjud. Balkan on investeerijale juba pikka aega ohtlik olnud. Nii et ei usu, et mingeid kardinaalseid muutusi hinnangutes peaks tulema.

Hetkel kuum