26. aprill 1999 kell 22:00

Kas erasektoris sellel aastal palgad tõusevad?

Eeldan, et palgad võivad hakata tõusma aasta teises pooles. Möödunud aasta suvest kuni siiani on palgad olnud stabiilsed, mõnes valdkonnas isegi langenud.

Edukate firmade tippjuhtide palgad on jätkuvalt kasvanud. Kui räägime teenistujate ja spetsialistide tasemest, siis seal on palk isegi langenud.

Toimunud on selline muutus, et suurenenud on boonuste ning preemiate osakaal.

Väga palju oleneb konkreetsest valdkonnast, et kui palju on sellel alal proffe. Kui konkurents on tihe, siis võivad ka spetsialistid saada päris kõrget palka. Mida raskemad on ajad, seda paremaid inimesi on vaja, see on saanud kinnitust ka viimase aasta jooksul.

Praegu käivad läbirääkimised kollektiivlepingute sõlmimiseks merenduses. Eesti Merelaevanduses on palgatõus juba saavutatud. Arvan, et mingi tulemuse saavutab ka Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing, kes peab riikliku lepitaja vahendusel palgatõusu osas läbirääkimisi Hansateega.

Riikliku lepitaja vahendusel peavad analoogilisi kõnelusi ka keskastme tervishoiutöötajad ning olen kindel, et ka nemad saavutavad palgatõusu. Hiljuti sõlmisid kokkuleppe Silmeti tegevjuhid ja ametiühing ning Silmetis tõusis palk juba 1. aprillist.

Julgen väita, et nende kollektiivsete läbirääkimiste tulemusena palgatõus paljudes meie ettevõtetes saavutatakse.

Palgatõus tuleb ja eelkõige just teisel poolaastal, sest siis majandus natukene elavneb ja see kajastub ka töötasus. Kindlasti toimub palgatõus inflatsiooni arvel, sest hinnad on tõusnud ja ettevõtetes on kombeks vähemalt kord aastas palkasid korrigeerida.

Muidugi sõltub palgatõus majandussektorist. Majandusharudes, kus olukord on jätkuvalt raske ja paranemismärke ei ole veel sellel aastal näha, ei toimu ka palkade tõusu.

Kui aga järgmisel aastal antakse välja mingi statistikanumber 1999. aasta palgatõusu kohta, siis ma arvan, et see on positiivne.

Jah. Arvan, et see mis on palgastrateegiasse sisse kirjutatud, leiab sellel aastal ka teostamist. Näiteks näeb osade firmade palgastrateegia ette, et kaks korda aastas vaadatakse töötajate palgad üle ja tõstetakse 5--10% või siis 0--5%.

Palgatõus on oluliselt pidurdunud. Kui kaks aastat tagasi oli palgatõus üle 20% ja möödunud aastal 12--14%, siis käesoleval aastal jääb see alla 10 protsendi.

Üldine majandusolukord on teinud küll tööandjad ettevaatlikumaks, aga ei paista, et palgatõus oleks ära unustatud või hakataks hoopis palku langetama. Sellist tendentsi küll näha ei ole.

Hetkel kuum