27. aprill 1999 kell 22:00

Kuidas Scandicu tulek mõjutab Eesti hotelliturgu?

Meie poolt vaadatuna toob ta oluliselt Skandinaavia kliente juurde ja konkurents tiheneb ning teistel on meiega jälle raskem võistelda. Kindlasti avaldab see tehing mõju ka neile hotelliprojektidele, mida alles kavandatakse Eestisse.

Lähiaegadel piirdub Scandicu tegevus seni tegutsevate Finesti hotellidega. Balti riike hõlmava motelliketi rajamine on väga pikk visioon ja sellega lähiajal tegelema ei hakata.

Scandic on Põhjamaades tunnustatud hotellikett ja nüüd on üks suur tegija Eesti hotelliturul juures. Scandicu tulek võib tähendada uute toodete tulekut turule ning samuti on sellisel hotelliketil hoopis paremad turustusvõimalused, kui olid Finestil.

Suuri muutusi Eesti hotelliturul ei tohiks aga kaasneda, sest Finesti hotellid on ennast turule korralikult sisse töötanud ja need on heal tasemel. Vaevalt, et Scandic peab hakkama midagi oluliselt muutma.

Lisaks hotellidele on Eestis vajadus kõrge teenindusega motellide järele. Olemasolevate tase on praegu väga erinev. Motellide puhul ei ole suvel mingit probleemi, et need täis saada, aga sügisest kevadeni on see väga suureks probleemiks.

Olles Finesti enamusaktsiate omanik, üritab Scandic kindlasti Finesti hotellide turuosa Eestis suurendada. Scandicu müügiketi laienemine tihendab konkurentsi hotelliturul.

Turismi mõjutavad väga palju poliitilised otsused. Praegu on situatsioon selline, et hotelliturg hakkab täis saama. Nende riikide turistide osas, kes Eestis traditsiooniliselt käivad, ei tohiks enam mingit plahvatuslikku kasvu toimuda. Kasv on küll olemas, kuid stabiilne. Kui aga poliitikud teeksid teisi otsuseid, siis oleks hotellituru laienemispotentsiaal väga suur.

Firmad sisenevad hotelliturule kahte moodi. Üks võimalus on uue hotelli ehitamine, teine võimalus osta mõni seni tegutsev hotelli või hotelliketti omav firma. Scandicu ja Finesti tehing turul pakkumist ehk turumahtu ei suurenda, sest olemasolev hotellifirma vahetab omanikku.

Scandic on Rootsi hotellituru liider ja nende Eestisse tulek on positiivne sõnum rootslastele, kes võiksid Tallinna ja Eestit rohkem külastada. Kindlasti tekitab see rootslastes usaldust Eesti vastu. Scandicul on ka väga tugev positsioon Norra, Taani ja Soome turul.

Koguturust omavad Finesti hotellid suhteliselt väikest osa ja siin ei tohiks mingit märkimisväärset muutust toimuda.

Kindlasti mõjutab see tehing aga uusi samasse klassi kuuluvate hotellide arendajaid, kes saavad sõnumi, et väga tõsine konkurent on neil juba Eesti turul ees. See peaks riskivõtjaid väheke jahutama. Neid väljaöeldud uusi hotelliprojekte on päris mitu.

Hetkel kuum