ÄP fototoimetus • 2. mai 1999 kell 22:00

Sisekaubandus ELis vähenenud

Kui 1990. a oli praeguste ELi riikide sisekaubanduse osakaal koguekspordist 65%, siis 1997. a oli vastav näitaja kõigest 61%. Ka siseturu impordi hulk on selle aja jooksul vähenenud, ilmneb maailma kaubandusorganisatsiooni (WTO) statistikast.

Eksperte teeb murelikuks, et kaubandust pole suudetud hoogustada, kuigi bürokraatiat on kõvasti vähendatud. WTO andmetel on üheaegselt Euroopa sisekaubanduse

vähenemisega näiteks Põhja-Ameerika NAFTA vabakaubanduspiirkonna riikide ja

Aasia ASEANi riikide sisekaubandus suurenenud. Ka 1995. aastal loodud nelja Lõuna-Ameerika riigi Mercosuri liit on oma siseturu hoogsalt tööle saanud.

Suhtelist sisekaubanduse osakaalu vähendamist Euroopas seletab osalt see, et sisekaubanduse kasv on 1990--97 olnud 4%, kaupade vedu mujale on kasvanud 5% tempos.

ELi statistikaameti Eurostat värskeimate andmete kohaselt oli mullu ELi sisene eksport 1200 miljardit ECUd, 1994. a oli vastav arv veidi alla 900 miljardi ECUd. Üks võimalik kasvu pidurdumise põhjus võib olla ka 1990. aastate tugev majanduskasv Aasias ning majanduse hea seis Põhja-Ameerikas, mis on tõmmanud kaupa EList välja. ELi ennustuste kohaselt on sisekaubandus siiski 2000. aastaks asunud kiirele tõusuteele, kuigi loodetav 63,2% ei küüni ikka veel 1990. aasta tasemele.

ELi enda poolt toodud andmed 1997. aasta kohta on veidi suuremad kui WTO vastavad arvud.

Möödunud aasta siseekspordi osakaaluks on EL teatanud 62,5% ELi koguekspordist.

Autor: ÄP

Hetkel kuum