13. mai 1999 kell 22:00

Tubakaaktsiisi tõus võib edasi lükkuda

Praegu kehtiva seaduse kohaselt peaks alates 1. juulist tõusma filtriga sigarettide aktsiis 50 sendi võrra.

Rahandusministeeriumis valminud seadusemuudatuse eelnõu järgi lükkuks sigarettide aktsiisitõus edasi 1. jaanuarini 2000. aastal.

Aktsiisimäärade tõstmisega viivitamine on eelnõu seletuskirja kohaselt tingitud salakauba suurest osakaalust Eesti turul, sest suur maksumäärade erinevus Eesti, Läti ja Leedu vahel on muutnud Eesti turu atraktiivseks tubakatoodetega salakauplejatele.

Tubakatoodete aktsiisimäära tõstmine aasta keskel tekitab tubakaaktsiisi laekumises riigieelarvesse lisavõnke, seisab eelnõu seletuskirjas.

Arvestades ELiga ühinemise kavatsust, ei saa aktsiisimäärade kehtestamisel aluseks võtta naaberriikide madalamaid aktsiisimäärasid.

ELi liikmesriikidele on kehtestatud nõue, et sigarettide aktsiisimäära miinimumtase peab olema 57 protsenti kõige populaarsema sigaretikategooria jaemüügihinnast.

Tubakatoodete tarbijate ja importijate andmetel on populaarseim sigaretimark käesoleval ajal L&M, mille jaehind on 13,5 krooni, seega moodustab aktsiis 37% jaehinnast.

Suitsetamistubaka, sigarettide jm tubakatoodete aktsiisimäära ühtlustamine ELis kehtiva miinimummääraga võiks reaalseks osutuda 2010. aastaks, kuna aktsiisimäärasid tuleks tõsta järk-järgult, et mitte avaldada liiga järsku survet tubakatoodete jaemüügihinna tõusule.

Muude tubakatoodete ja suitsetamistubaka aktsiisimäär on Eestis 6,35 krooni 50 grammi kohta, tõsta on vaja seda 15,7 kroonile 50 grammi kohta. Sellest tulenevalt teeb rahandusministeerium ettepaneku lükata tubakatoodete aktsiisimäära tõstmist edasi ja mitte tõsta sigarite aktsiisimäära, sest ELi õigusaktidest tulenevalt peab sigari ja sigarillo aktsiisimäär olema ühesugune. 2003. aastast oleks rahandusministeeriumi hinnangul vaja kehtestada sigarettide jaemüügihinna osatähtsusest fikseeritud aktsiisimäär.

Autor: BNS

Hetkel kuum