16. mai 1999 kell 22:00

Tunnustus aitab tagada toote kvaliteeti

Lugedes 11. mai Äripäeva juhtkirja «Eestimaise elujõud selgub konkurentsis», peame vajalikuks kommenteerida eestimaist toitu väärtustavate märkide ja eelkõige toidu kvaliteeti esiletõstva märgi «Tunnustatud eesti maitse» tähtsust.

Euroopa toidukaupluste letid on täis märgistatud tooteid ja teadlik ostja oskab neid otsida ja hinnata.

Toidusektoris esinevaid märke võib liigitada järgmiselt: 1) regionaalsust või päritolu tähistavad (nt «Eestis kasvatatud», «Hiiumaa roheline märk»);

2) kvaliteeti esiletõstvad («Tunnustatud eesti maitse»);

3) ökoloogiliselt puhtaid tooteid eristavad ehk ökomärgid («Mahemärk»);

4) innovatsiooni ehk uute toodete loomist toetavad («Eesti parim toiduaine»).

Kõikide selliste märkide eesmärk on aidata tarbijal orienteeruda kireval toiduturul, tõstes esile heade ja kvaliteetsete Eesti toodete konkurentsieeliseid.

Eesti põllumajandus-kaubanduskoda alustas märgi «Tunnustatud eesti maitse» väljatöötamist 1997. aastal. Märgi väljaandmise aluseks on Euroopa Liidu nõuetega kooskõlas olev hindamissüsteem. Hindamisel osalevad eksperdid on saanud Euroopa tasemel koolituse.

Toiduainete hindamisel osalemine märgi «Tunnustatud eesti maitse» taotlemiseks on ettevõttele vabatahtlik. Hindamisel võivad osaleda ainult Eestis toodetud toiduained.

Toodete hindamise viib läbi ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad oma eriala spetsialistid toiduainetööstusest, teadusasutustest ja toidulaboritest.

Hinnatakse toodete organoleptilisi omadusi, st toodete välimust, lõhna, konsistentsi ja maitset. Tulemus sõltub kõige enam toiduaine maitseomadustest.

Hindamise usaldusväärsuse tagab testimise ja degusteerimise anonüümsus -- toote nimetus ja valmistaja ei ole eksperdile teada. Kasutuselolev hindamissüsteem on võitnud Eesti toiduainetööstuste poolehoiu.

Tänaseks on toimunud kaks hindamisvooru, märki «Tunnustatud eesti maitse 1999» kannab 120 toodet. Märk kehtib kaks aastat, märki kandvatele toodetele tehakse pistelist järelkontrolli. Niisiis märgi «Tunnustatud eesti maitse» väljaandmine ei ole pelgalt maitsvate toodete autasustamine. Regulaarne kvaliteetsete toodete tunnustamine ja järelkontroll parandab Eesti toiduainete kvaliteeti, motiveerib tagama selle stabiilsust ja suurendab konkurentsivõimet.

Seega on märgil «Tunnustatud eesti maitse» ja ka teistel Eestis kasutatavatel toiduainete märkidel märksa olulisem roll kui rõhuda ainult rahvustundele või olla lihtsalt loosungiks.

Hetkel kuum