Sirje Niitra • 26. mai 1999 kell 22:00

Marlekori osanik tahab kaevata suurärimehe Peter Sedini kohtusse

Peter Sedini suurosalusega Nordika Kindlustus võttis eelmise aasta kevadel Hüvitusfondist 35 miljonit krooni laenu ja ostis selle eest vahetult enne Maapanga pankrotistumist panga aktsiaid. Laenu tagatiseks pantis Sedin Nordika Kindlustuse tütarfirma Nordika Kinnisvara omanduses olevad ASi TVMK aktsiad ja Marlekorile kuuluvad endise Tallinna vineeri- ja mööblikombinaadi hooned. Nüüd soovib Hüvitusfond panti realiseerida ning otsib ettevõttele ja hoonetele ostjat.

ASi Marlekor väikeaktsionäri ASi Merali juhatuse esimees Toomas Saal ütles, et Sedinil polnud Marlekori juhatuse esimehena õigus kasutada Marlekori vara oma firma huvides. «Sedin sõlmis tehingu ühe Marlekori aktsionäriga ehk Nordika Kinnisvaraga, kus ta ise on põhiomanik, ilma meie käest luba küsimata,» selgitas Saal.

Teine tehing, mida Marlekori kaasaktsionär kohtus vaidlustada kavatseb, puudutab operaatorlepinguga ettevõtte hoonete Nordika Kinnisvarale üleandmist. Marlekor sai operaatorilt hoonete kasutamise eest tasu 400 000 krooni kuus. Samas maksis Marlekor ise Nordika Kinnisvarale sama palju või isegi rohkem iga kuu rendina tagasi.

Edasi rentis Sedin kogu Marlekori tööstuse omaloodud firmale TVMK, mille suuromanik on Nordika Kindlustus.

Saal ütles, et Merali kavatseb vaidlustada ka Marlekori aktsiate Nordika Kinnisvarale ülemineku. «Sellist aktsionäri nagu Nordika Kinnisvara ei saa Marlekoril üldse olla,» leidis ta. Nordika Kinnisvara ostis aktsiaraamatu järgi Marlekori aktsiad ühelt Inglismaal asuvalt offshore-firmalt, kes omakorda omandas osaluse Marlekoris ASilt Aeromet, mis oli Nordika Kindlustuse endine nimi. Seaduse järgi saab sellist aktsiamüüki teha üksnes teiste aktsionäride nõusolekul, antud juhul seda aga ei küsitud. Küll aga pöördus Sedin hiljaaegu Merali kunagise juhatuse esimehe ja Marlekori nõukogu esimehe Ülo Pärnitsa poole palvega anda allkiri kõnealuse tehingu seadustamiseks tagantjärele. Pärnits keeldus, tehes ühtlasi selle kohta advokaadi juuresolekul avalduse kohtule esitamiseks.

Audiitori aruandest selgub, et Sedin on Marlekori peadirektorina võtnud firmast 5 miljonit krooni majandusraha. Sedin ei eitanud raha võtmist, kuid kinnitas, et maksis selle ka tagasi. Umbes 5 miljonit krooni maksab kinnitamata andmetel Sedinile kuuluv maja Nõmmel.

Varem Merali eesotsas olnud Mainori president Ülo Pärnits ütles, et teda huvitab, kas väikeaktsionäri vara on Eestis kaitstud. Enamik Eestisse tulevad portfelliinvestorid ostavad aktsiaid, eeldades, et tegemist on ausa äriga ja väikeaktsionäri ei tallata jalge alla.

Selle aasta alguses palusid Merali 48 aktsionäri Marlekoris erikontrolli tegemist, asi tuleb kohtus arutusele 3. septembril. Meralit esindav vandeadvokaat Avo Aadli ütles, et erikontrolli on vaja selleks, et kindlaks teha, milliseid tehinguid Marlekori varaga on tehtud. Pärast kontrollitulemuste selgumist tuleb kõne alla ka kohtuhagide sisseandmine. Aadli ütles, et praegu tundub talle küll, et üks aktsionär on omakasupüüdlikult kasutanud erastatud ettevõtte vara oma teiste eesmärkide teostamiseks.

Sedin ütles, et kogu probleem taandub väikeaktsionäri soovile saada dividende. Sedini sõnul on kõigi rendilepingute puhul olemas nõukogu heakskiit. Tema sõnul jäi Marlekor sellal, kui väikeosanik Merali seal kamandas, 35 miljoni krooniga kahjumisse ja seetõttu tuli Merali juhtimisest kõrvaldada. Sedin lisas, et ettevõtte jagamist osadeks soovitas talle 1994. aastal ettevõttes töötanud väliskonsultantide grupp ja see on ka tänaseks vilja kandnud.

Sedin nentis, et Mainori aktsionäridest koosnev Merali paigutas Marlekori vaid oskusteavet. Tallinna vineeri- ja mööblikombinaadi müügihind erastamisel oli 56 miljonit krooni, millest pool võimaldati Pärnitsa pealekäimisel tagantjärele EVP-des tasuda.

Sedin eitas panditud vineeri- ja mööblikombinaadi vara müügis olekut. «Mulle pole pandiga seoses mingeid nõudmisi esitatud,» kinnitas ta.

TVMK eelmise aasta kasum oli 25 miljonit krooni, ettevõttel on 1500 töötajat ja vara üle 100 miljoni krooni.

Vt. ka skeem

Hetkel kuum