26. mai 1999 kell 22:00

Sidesüsteemi planeerimise eeltööd

Infovahetuse, sh telefonside kiirus, kvaliteet ning maht on üks tähtsamaid firma edukuse määrajaid. Sellest lähtuvalt peab äri planeerimisel peale kontori töökohtade organiseerimise (töölauad, toolid, valgustus, ventilatsioon, arvutid) kindlasti arvestama iga konkreetse töötaja side- ja muude IT-teenuste vajadustega.

Reklaami või kataloogikauba tellimuste vastuvõtu või aktiivse müügi puhul on telefon peamine töövahend. Ideaalvariandis on sellise töötaja telefon integreeritud arvutiga. Teiste töötajate sidevajadused võivad piirduda aga paari telefonikõnega päevas -- näiteks raamatupidaja.

Nii mõnegi ettevõtmise õnnestumine sõltub just korralikust sidest. Potentsiaalne klient võib tüdineda pidevast kinnisest toonist. Ta ei hakka sama numbrit uuesti valima. Tema soovid rahuldab konkureeriv firma, kus telefoninumber pole pidevalt hõivatud.

Sobiv lahendus iga firma jaoks on telefonivahendusjaam. Jaamaga luuakse endale süsteem, mis võimaldab vahendada telefoni välisühendusi maksimaalse paindlikkuse ja optimaalse koormatusega.

Iga lõppseadme jaoks pole vaja eraldi telefoniliini. Sõltuvalt firma tegevusvaldkonnast võib üks välisliin olla kolmele siseabonendile täiesti piisav.

Vahendusjaam jagab üldkasutatava võrgu ühendused firma sidetarbijate vahel ratsionaalselt. Ta liidab firma infosüsteemi ühtseks tervikuks ning võib töötada koos arvutivõrguga.

Mingil määral tähendab see sideoperaatori rolli ülevõtmist -- suurte linnajaamade funktsioonid on toodud oma firmasse. Organisatsioon saab sideoperaatori käest oma kasutusse mingi arvu telefoninumbreid, mida jagatakse oma tarbijatele vastavalt vajadusele. Osa numbreid võib tuleviku kasvavaid vajadusi silmas pidades jätta ka reservi.

Selliseid paindlikke võimalusi pakub näiteks ISDN. Kaasaegse organisatsiooni sidesüsteemi asendamatuks koostisosaks muutunud andmeedastuskeskkond ISDN võimaldab kasutada paljusid teenuseid (kõne, multimeedia, andmeside) üheaegselt.

Ülevaadet ISDNi kohta võib lugeda Internetist Eesti Telefoni koduleheküljelt. Samuti on ET välja andnud vastava voldiku.

Sidesüsteemi hankimisel tuleb mõelda tulevikule. Võib-olla tahetakse kunagi töökohtade arvu suurendada. Selle jaoks peaks vahendusjaamal ning sidekaabeldusel olema mõningane varuressurss. Samamoodi peaks telefoninumbrite mahu tellimisel tulevikus tekkida võivaid vajadusi ette nägema.

Täna vahendusjaama ja arvuti- ning sidekaabelduse pealt raha kokkuhoidmine võib tulevikus kaasa tuua ettenägematuid sekeldusi, närvi- ja ajakulu. Kuna side- ja arvutivõrgu ehitamine on kapitaalne ettevõtmine, siis võib üks kokkuhoitud pistikupesa tähendada mitmekordseid kulutusi tulevikus -- halvimal juhul tuleb traadipaaride lisamiseks lahti lõhkuda isegi seinad ja laed.

Pöördudes oma sidet ja ITd puudutavates küsimustes tuntud, kompleksset teenust ja pikaajalist teenindust pakkuva firma poole, võite olla kindlad, et teie organisatsiooni jaoks luuakse usaldusväärne terviksüsteem.

Teenuse osutaja loodab, et kasutate tema teeneid ka tulevikus ning mõtleb seetõttu teie tulevastele sidealastele ja IT vajadustele varem kui teie ise.

Autor: Ivo Mägi

Hetkel kuum