30. mai 1999 kell 22:00

Äripäev arvutab fondiindeksit

Äripäev alustab tänasest ÄP fondiindeksi avaldamist. Indeksit hakkas Äripäev arvutama 17. märtsil, mil indeksi väärtus oli 100 punkti.

ÄP fondiindeksi näol on tegemist Eesti fondihaldurite hallatavate fondide kaalutud keskmise muutuse näitajaga. Fondide tulemusi ÄP fondiindeksiga võrreldes saab hinnata fondi edukust.

Ühest küljest on see hea investoritele, kes soovivad investeerida ja kaaluvad erinevaid variante. Teisalt pakub indeks võimaluse oma töö hindamiseks samuti fondihalduritele.

Indeksi arvutamise aluseks on võetud peamiselt aktsiatesse investeerivad avatud investeerimisfondid, kusjuures suurema mahuga fondidel on indeksi väärtuse arvutamisel suurem osakaal (vt tabel).

Hetkel kuum