Seadus sunnib Teliat loobuma Starmanist

Kaabellevi seaduse järgi ei tohi kaabeltelevisioonivõrgu omanik olla Eestis osutatava telefoniteenuse käibest üle 40 protsenti omav äriühing või sellise äriühinguga läbi majandusliku huvi seotud. Eesti Telekomi aktsiatest kuulub Rootsi telekommunikatsiooni kontsernile Telia AB otseselt ja kaudselt kokku ligi 25protsenti. Eesti Telefon kuulub 100 protsenti Eesti Telekomile.

Alates 1996. aastast kuulub Rootsi telekommunikatsioonikontsernile Telia 60 protsenti Starmani aktsiatest. Telia asepresident Mart Nurk ütles, et praegu ei ole Telial plaanis Starmani aktsiate müüki.

«Seadus on niivõrd absurdne ja selges vastuolus põhiseadusega,» sõnas ta. «Seadus on ilmselt tellitud teise turuosalise poolt.» Küsimusele, kas ta peab silmas ASi Levicom, vastas Mart Nurk: «Ise ütlesite välja ja ma ei hakka vaidlustama.»

Levicomi arendusdirektor Peep Põldsamm ütles, et seda laadi süüdistused on naeruväärsed, sest seadus ei ole romaan, mida võiks tellida. Ta lisas, et Levicomil on siin rohkem kaotada, sest seaduse järgi hakatakse kõigis linnades korraldama avalikke konkursse kaabeltelevisioonivõrgu loa saamiseks. «Me ei pruugi kõigis kohtades, kus tegutseme, konkurssi võita,» lausus Põldsamm. «Sel juhul kaotame tehtud investeeringud.»

Levicomile kuuluv Tallinna Kaabeltelevisioon on üks suuremaid Starmani konkurente ja Levicomi tütarfirma Levi Kaabel on kaabeltelevisiooni võrk paljudes väikelinnades.

«See, et kaabelleviseadus on Teliale vastumeelt, on arusaadav,» ütles Põldsamm. «Arusaadav on ka nende soov saavutada kaabeltelevisiooni sektoris monopoli.»

Kaabelleviseaduse üks väljatöötajaid, teede- ja sideministeeriumi sideosakonna juhataja asetäitja Marju Laur ütles, et kui seadus oleks vastuolus põhiseadusega, ei oleks seda president välja kuulutanud.

«Telia võib arvata, et see on vastuolus põhiseadusega, aga see on tema arvamus, mida tal on õigus avaldada,» sõnas Laur. «Seadus on täitmiseks kõigile, nii Starmanile kui teistele, kui nad tahavad kaabeltelevisiooni turul tegutseda.»

Starmani tegevdirektor Peeter Kern tõdes, et Telia peaks oma aktsiad maha müüma. Märtsis jäi Starmani plaan pöörduda õiguskantseri poole taotlusega vaadata läbi kaabelleviseaduse paragrahvid teostamata. «Oleme jätkuvalt samal seisukohal, et kõnealune kaabelleviseaduse paragrahv on vastuolus põhiseaduse ja Rootsi ja Eesti vahel sõlmitud investeeringute kaitselepinguga,» sõnas Kern.

Hetkel kuum