Viktoria Korpan • 2. juuni 1999 kell 22:00

Kaugekõneteenuste turul vilksatas uus operaator

Eesti valitsuse ja ASi Eesti Telefon vahel sõlmitud kontsessioonilepingu kohaselt kuulub rahvusvahelise kaugekõne teenuse pakkumine kuni 1. jaanuarini 2001. aastal Eesti Telefoni eriõiguste hulka ning nimetatud teenuse pakkumine teiste ettevõtjate poolt on käsitletav eelmainitud eriõiguste rikkumisena, ütles ASi Eesti Telefoni Teleteenused pressiesindaja Marko Kadanik.

SuperTEL Eesti esindaja Ants Aasmets ütles eile, et telefonivaldkonnas areneb tehnoloogia kiiremini kui seadusandlus ja oma tegevuses kasutab SuperTEL just seda võimalust ära. Tema sõnul tähendab SuperTELi kaudu helistamine sisuliselt internetiteenuse kasutamist. Ka kogu SuperTELi äritegevus toimub internetis, mistõttu pole Eestis asutatud eraldi ettevõtet, vaid piirdutakse üksnes esindusega.

Aasmetsa väitel on SuperTELil partnerid üle maailma, kes internetisignaali uuesti telefonikõneks ümber muudavad. Eesti helistajatel tuleb SuperTELi kaudu helistades tasuda vaid kõne eest kindlal Tallinna numbril ja edasise kõne eest tasutakse krediitkaardiga SuperTELi kontole. Samal põhimõttel töötab maailma suurim raamatukaubamaja Amazon.com.

Kuna kontsessioonilepingu valitsusepoolne esindaja on teede- ja sideministeerium, saatis Eesti Telefon ministeeriumi kirja, milles juhib tähelepanu oma eriõiguste rikkumisele ning palub arutada tekkinud olukorda ja selle võimalikke lahendusi.

Eesti Telefoni Teleteenuste direktor Valdo Kalm lausus, et Eesti Telefon ootab teede- ja sideministeeriumilt reageeringut ja loodab, et riik kaitseb Eesti Telefoni õigusi.

«Loodame, et paari päeva pärast otsustatakse, mis selle libaoperaatoriga teha,» sõnas Kalm. «Ise astume samuti mingeid samme, kavatseme sellele reageerida.»

Teede- ja sideministeeriumi sideosakonna juhataja asetäitja Marju Laur ütles, et esialgu oli tegemist vaid reklaamiga. «Kui hakatakse teenuseid pakkuma, siis ministeerium rakendab sanktsioone.»

Laur lisas, et SuperTELile ei ole tegevusluba väljastatud. «Loodetavasti tulevad nad seda küsima,» sõnas ta. «Tuleb ka välja selgitada, kas on tegemist eksitava reklaamiga.»

SuperTELi klienditeenindusnumber, mis oli reklaamkuulutuses mainitud, osutus Baltcomi sekretäriteenuste numbriks. Ants Aasmetsa väitel ilmus reklaam ajalehes liiga vara, sest SuperTEL soovis saada reklaami kaks päeva järjest. Tema sõnul alustab SuperTEL tegevust ametlikult täna.

Kuulutuses mainitud SuperTEL Eesti kontor oli eile kinni. SuperTEL pakub ajalehereklaamis võimalust säästa rahvusvaheliste kaugekõnede pealt kuni 83 protsenti tavahinnast.

Valdo Kalm rääkis, et selline kuulutus ei ole Eesti Telefonile üllatus. «Sarnaseid kuulutusi on olnud ka Internetis,» ütles ta. «Oleme sellega arvestanud ja võtame asja rahulikult.»

SuperTELi kliendiks registreerimiseks peab eraisik sisestama oma andmed koos krediitkaardi numbriga. Ühispanga kaardiosakonna juhataja Meelis Nurk ütles, et Internetis krediitkaardiga maksmise puhul peab olema ettevaatlik. «On olemas liik kaupmehi, kelle huvi on krediitkaardi number kätte saada,» rääkis ta.

AS Data Telecom sai hiljuti sidevõrkude loomise tegevuslitsentsi ja kavatseb Eesti Telefoni monopoli lõppemise korral kaugekõnesid pakkuda. Data Telecomi juhatuse esimehe Neeme Takise sõnul jälgib ta toimuvat huviga ja leiab, et SuperTELi tegevus läheb seadusega vastuollu vähemalt kahes punktis. «Kontsessioonilepingu kohaselt ei tohi keegi muu peale Eesti Telefoni avalikke telefoniteenuseid osutada,» rääkis Takis. «Samuti lähevad SuperTELi kõned läbi Eesti Telefoni keskjaama, kust neid võetakse vahepeal ära ja suunatakse Internetti.»

«Ilmselt tuleb sellest pikk ja veniv kohtuasi, mis võib olla õpetuseks järgmistele üritajatele,» märkis Takis.

Hetkel kuum