6. juuni 1999 kell 22:00

Estikol võib olla 4 miljonit krooni täiendavaid kohustusi

Estiko juhatuse esimees Mart Raik ütles, et tegemist on kahe juriidilise isiku vahel sõlmitud lepinguga, kellest kumbki pool ei ole Estiko.

«Estiko on kolmas osapool, kes võib olla mingit moodi seotud selle kohustusega mingis osas,» rääkis Raik. Tema sõnul hindab nii Estiko kui ka osapoolena seotud Hansapank kohustuse suurust kuni 4 miljonile kroonile.

Estiko nõukogu liige Neinar Seli ütles, et praegu ei ole Estikol mingeid võlgnevusi. «See on käendus, mis avastati ja mida ei ole seni kusagil raamatupidamises kajastatud,» rääkis Seli. «Kui see käendus läheb täitmisele, siis tekib ka kohustus.» Kohustus võib realiseeruda tänavu III kvartalis.

«See on Estiko kui kontserni puhas finantstehing,» sõnas Raik. Tema sõnul ei ole kohustuse läbi ükski Estiko sektori üksus koormatud. Ka pole tema sõnul kõnealune info seotud ASile Estiko kuuluvate ASi Eesti SPAR aktsiate müügiga. Raik ütles, et juhatus kontrollib Hansapangast teatavaks saanud informatsiooniga seotud asjaolusid ning teeb nende selgumisel sellekohase avalduse teisipäevaks. Kuni asi pole küllalt selge, ei taha täiendavaid kommentaare anda ka nõukogu. «Kui see kõik vastab tõele, hakkab asi hargnema 1997. a kevadest,» lausus Raik. «Täna pole veel põhjust arvata, et audiitor oleks vale bilansi kinnitanud.»

Märtsi lõpu seisuga oli Estikol lühiajalisi kohustusi bilansis 33,7 mln krooni ja pikaajalisi kohustusi 68,7 mln, millest 62 mln olid pangalaenud. Kontsernil on kokku 116,5 mln krooni kohustusi.

Autor: BNS

Hetkel kuum