Erik Samel • 6. juuni 1999 kell 22:00

Kinnisvarahindajatel eurokvaliteet

Eestis on nüüd 13 kinnisvarahindajat, kelle teadmised on rahvusvahelisel tasemel. Hindajad said kaubandus-tööstuskojas kätte esimesed kutsetunnistused Eestis.

Atesteerimisel võeti aluseks nõuded, mida kinnisvarahindajate haridusele, teadmistele ja kogemusele esitatakse Euroopa Liidu maades. Eesti kinnisvarahindajate ühingu esimehe Tambet Tiitsu sõnul esitas avalduse kinnisvarahindaja atestaadi saamiseks 43 inimest, seega jõudis atestaadini vaid iga kolmas.

Paljudel oli segadusi hindamise põhimeetodite kasutamisel. Üllatavalt palju eksiti võrreldavate tehingute meetodi osas, märgib Tiits. Selle põhjuseks on puudujäägid koolituses. Eesti keelde on küll tõlgitud hindamisstandardid, kuid seni pole emakeeles võimalik lugeda kinnisvara hindamise käsiraamatut.

Esimene samm kinnisvarahindajate atesteerimisel on nüüd tehtud, järgmised eksamid algavad novembris.

Kui sel aastal saavad elamispindade atestaati taotleda ka ilma kõrgema hariduseta hindajad, siis järgmisest aastast pole see enam võimalik.

Atesteerimisest peaksid eelkõige võitma kliendid, kellel on võimalik tellida töö kompetentsust tõestanud hindajalt.

Tõhustub ka hindaja personaalne vastutus. Kõige rangema sanktsioonina on võimalik tema atestaat tühistada.

Neid, kes said eksamist läbi, võib taseme poolest võrrelda teiste maade hindajatega. Eksami läbi teinud hindajad tunnevad ja oskavad arvestada majanduslikku taustsüsteemi, finantsinstrumente, hindamismeetodeid ja praktilisi hindamisvõtteid ning on kursis kõige sellega, mis toimub kinnisvaraturul.

Kuna Eestis on nüüd olemas atesteeritud hindajad, kes on hästi ette valmistatud ja tunnevad kohalikku turgu, pole meil hindamise jaoks enam varsti vaja sisse tuua välisriikide hindajaid. Välisspetsialistide hinnata jäävad vaid mõned väga spetsiifilised objektid (nt suured sadamad).

Eesti kinnisvarahindajatel on võimalik kasutada rahvusvahelisi hindamisstandardeid, mis piiritlevad, missugust hindamismeetodit ühel või teisel juhul kasutada.

Kinnisvaraalast haridust on praegu võimalik saada Tallinna Tehnikaülikoolis. Eraldi õppetooli minu arvates vaja pole. Kinnisvaraalase hariduse saamiseks on õppijal oluline terviklikult kasutada tehnikaülikooli sisemist potentsiaali paindlike õppekavade kaudu.

Hansapank on välja valinud kinnisvarafirmad, keda me aktsepteerime. Praegu on meie poolt aktsepteeritud 16 kinnisvarafirmat üle kogu Eesti.

Kuna kinnisvarahindajate atesteerimine toimus alles esimest korda ja atestaadi saanuid on veel vähe, siis esialgu Hansapank senist hindamisteenuste kasutamise korda ei muuda.

Me pole veel otsustanud, millal hakkame kasutama vaid atesteeritud kinnisvarahindajate akte.

See tuleb kõne alla ilmselt siis, kui atesteerimisi on juba rohkem olnud ja kõigil on võimalus olnud seda atestaati endale taotleda. Võib-olla on see võimalik juba pärast järgmist atesteerimist, mis toimub selle aasta lõpus.

Siis me tõenäoliselt jätkame selliselt, et Hansapank endiselt aktsepteerib samu kinnisvarabüroosid, kuid vaid neid hindamisakte, mis on koostatud atesteeritud hindajate poolt.

Seega peaksid kinnisvarabürood hoolitsema selle eest, et nendes töötab atesteeritud tööjõud.

Hetkel kuum