6. juuni 1999 kell 22:00

Koolitaja valikule tasub aega kulutada

Eestis on praegu tuhandeid registreeritud koolitajaid, nende tase on üsna erinev ja kodumaised standardid selle hindamiseks praktiliselt olematud.

Koolitaja osa koolituse õnnestumises on suur, pealegi on tema mõju firmale enamasti kestev. Paraku pole valida kuigi lihtne, sest mõned koolitajad ei oska või ei jaksa end piisavalt tutvustada, teised aga lubavad rohkem, kui teha suudavad.

Vahel püütakse aega ja energiat kokku hoida ning eeldatakse, et lemmikkoolitaja teab ja oskab kõike, on kompetentne igas valdkonnas. Teine tüüpviga koolitaja valikul on arvamus, et kõige olulisemaks kriteeriumiks on koolituse hind.

Oleme ainuke elektritranspordiettevõte Eestis ning seetõttu spetsiaalset koolitust me siit ei saa.

Üldmajandusalast koolitust oleme tellinud ühest kindlast firmast, kellega meil on pikaajalised sidemed. Selles koolitusfirmas on kogenud inimesed ja me oleme sealsetelt koolitustelt saanud kõik, mida oleme tahtnud. Firma saadab meile alati oma kursuste programmid terveks aastaks ja me teeme sealt oma valiku. Sama firma kaudu on meie ettevõtte töötajad osalenud ka koolitustel välisriikides.

Teisi koolitusfirmasid me esialgu kasutada ei kavatse, sest nende tase on erinev ja me ei hakka riskeerima. Teiste koolitusfirmade kasutamine tuleb kõne alla siis, kui keegi neist pakub mõnda huvitavat teemat.

Kuna esindame rahvusvahelist kontserni Eestis, siis kasutame eelkõige kontserni sisemisi koolitusvõimalusi. Väliseid koolituskursusi kasutame üksikute teadmiste täiendamiseks (nt müügi-, läbirääkimis- ja keeleoskus).

Koolitusfirma valikul on meie jaoks tähtis:

- koolitusfirma taust, sh pakutavad koolitusvaldkonnad ja kurused, koolituse läbiviijad jms;

- kursusel osalenute arvamus, klientide rahulolu;

- kolleegide (teiste ettevõtete personalijuhtide ja töötajate) tagasiside antud koolitusfirmast;

- loengupidaja oskused ja kogemused;

- meie püstitatud eesmärgi ja kursuse sisu ühtimine kursuste sisu ülesehituse ja süsteemsusega.

Probleemseks peame koolitusfirma valiku valdkonnas asjaolu, et puudub üldine heal tasemel infobaas koolitusfirmade kohta, mis pakuks abi igale tööandjale, kes arendab ja koolitab oma ettevõtte töötajaid.

Iga ettevõte peab ise uuesti läbi käima tee, et teada saada, mis ettevõttega on tegemist, mida nad pakuvad, kes on koolitajad jne.

Koolitaja valik on üheks oluliseks teguriks koolituse õnnestumisel, seega ei tasuks seda tehes aega ega energiat kokku hoida. Mõningaid soovitusi tegutsemiseks:

- mõistlik oleks koguda infot ja teha nimekiri firmadest, kes huvipakkuvas valdkonnas koolitust pakuvad;

- võiks lasta koolitajatel saata tutvustusi ja reklaame enese ja oma toodete kohta ning pakkumisi koolituse korraldamiseks. Kasulik võib olla ka konkursi väljakuulutamine vajaliku koolituse saamiseks, see eeldab lähteülesande täpset sõnastamist (keda, millal, mis eesmärgil jne koolitada tahetakse);

- tuleks määratleda kriteeriumid, millest koolitaja valikul lähtuda kavatsetakse. Selleks on oluline teada koolituse eesmärki ja oodatavat tulemust ning kasutatavaid ressursse;

- koolitaja valikul pakkumise teinute hulgast võiks arvestada soovitud eesmärkide saavutamiseks sobiva kvalifikatsiooniga (milliseid tunnistusi neil selle kohta on, mida need kinnitavad, kes need välja on andnud), oma kogemustega, asjatundlike soovitustega;

- informatiivne on koolitajate käitumine läbirääkimisprotsessi käigus.

Hetkel kuum