Erik Samel • 6. juuni 1999 kell 22:00

Laenuvõtmise tingimused ühtlustusid

Kuu algas kohe positiivsete uudistega. Ühispangast saab alates 1. maist võtta eluasemelaenu senisest märgatavalt soodsamatel tingimustel. Lisaks omafinantseeringu osa alandamisele ja maksimaalse laenutähtaja pikendamisele laienes ka eluasemelaenude kasutamisvõimalus. Eluaseme ostmise ja ehitamise kõrval saab seda kasutada ka eluaseme renoveerimiseks. Ühispangal on nüüd Hansapangaga üsna sarnased eluasemelaenu tingimused.

Maikuus selgus, et Eesti ühe suurema kinnisvarafirma Pindi Kinnisvara ASi juhid ja osanikud on ostnud nn Pindi-poistelt mitme miljoni krooni eest pooled kinnisvarafirma aktsiatest, et kaotada viimane seos Pindi Kinnisvara ja mitme ettevõtte kuritahtliku pankrotiga seostatud Pindi-poiste vahel. Esimese poole aktsiatest olid Pindi Kinnisvara juhid ostnud üle aasta tagasi. Firma juhatuse esimehe Janno Roki sõnul on tänu firma avalikule ja ausale omanikeringile kergem leida kinnisvaraprojektidele finantseerijaid.

Kuu teise poolde jäi tähtis sündumus mitte ainult kinnisvara vallas, vaid ka kutsereformis -- kätte anti Eesti esimesed kutsetunnistused. Need said 13 atesteerimise läbinud kinnisvarahindajat.

20. mail kogunesid kümned kinnisvaraturust huvitatud inimesed Viru hotelli. Aastase vaheaja järel korraldas Eesti kinnisvarafirmade liit taas konverentsi ning kuigi korraldajad polnud kindlad, kas üritus õnnestub, oli nende mure asjatu. Huvi konverentsi vastu oli suur -- kohale oli tulnud 80 inimest.

Maareformi tempo kulges Tallinnas mais tõusujoones, aprilli tase ületati kõikides reformi alalõikudes. Kuigi maareformi kiirus on iga kuuga jätkuvalt suurenenud, pole reformi lõppu veel näha. Kõige suuremad on probleemid korteriomandi seadmisega. Kuus sõlmitakse keskmiselt 400 tehingut ning protsessi lõpp võib saabuda alles paarikümne aasta pärast.

1. mai

Ühispank leevendas eluasemelaenu tingimusi. Omafinantseeringu osa alanes seniselt 40 protsendilt 34 protsendini, laenutähtaeg pikenes 10 aastalt 15 aastani. Panga asepresidendi Andrus Kimberi sõnul soovitakse suurendada kliendiringi, kellel on võimalus eluasemelaenu võtta.

3. mai

Harju maakohus mõistis aastaks vangi kinnisvarabüroo Kuningas Kinnisvara endise direktori Raili Kuningas-Kuldi, kelle organiseeritud võltssissekirjutuste abil õnnestus mittekodanikel muretseda Eesti passe.

10. mai

Kadaka Kinnisvara AS teatas, et müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel 112 miljoni kroonise alghinnaga Tallinnas Kadaka teel asuva hoonetekompleksi. Laekus üks ostusoov, mille suhtes pole veel otsust tehtud.

11. mai

Postimehe peadirektor Erik Roose kinnitas, et Eesti Meedia grupi ettevõtted on endiselt huvitatud kolimisest AB Kindlustuse Grupi majja.

12. mai

Omanikud panid 7 mln krooniga müüki Kaberneeme sadama koos eelmisel aastal valminud jahtklubi hoonega.

19. mai

Eesti kaubandus-tööstuskoda andis üle Eesti esimesed kutsetunnistused.

Kutsetunnistused said 13 atesteerimise läbinud kinnisvarahindajat.

Tartu Linnakohus kuulutas välja kinnisvara haldamisega tegeleva ASi Dinor Vara kesklinnas asuva büroohoone enampakkumise alghinnaga 18,0 mln krooni. 2600 m² suurune büroohoone on täiesti väljarenditud. Enampakkumine ebaõnnestus ostjate puudumise tõttu.

AS Ühinenud Meiereid pani müüki Tartus Vaksali tänaval asuva kinnistu koos haldus- ja tootmishoonetega tervikvarana. Endise Tartu Piimakombinaadi tervikvara hulka kuulub 14 600 m² maad ja hooned üldpinnaga 8460 m².

20. mai

Eesti kinnisvarafirmade liit korraldas hotellis Viru konverentsi «Kuhu liigub kinnisvaraturg?»

Tallinna linnakohus pidas eelistungi Olümpia hotelli aluse maa õigusjärgsete omanike hagis Reval Hotelligrupi ja riigi vastu.

Kuna hageja palus aega veel kahe tõendi esitamiseks, lükkas kohus eelistungi jätkumise 28. septembrile.

21. mai

AB Kindlustuse Grupi nõukogu esimees Leonid Apananski teatas, et AB Kindlustuse Grupp on kirjutanud Washingtonis Ramada International Hotels & Resortsiga alla eellepingule Tallinna Maakri kõrghoonesse neljatärnihotelli rajamiseks.

24. mai

Tallinna linnaarhitekt Arvo Rikkinen ütles, et Rahvusraamatukogu taguse Tuvi tänava kinnistu omanik tahab praeguse ujula asemele rajada kaasaegse tervise- ja veekeskuse.

Harku vallavalitsus teatas, et müüb avalikul suulisel enampakkumisel muinsuskaitse all oleva Kumna mõisa amortiseerunud hoone alghinnaga 50 000 krooni.

31. mai

Nordika Grupp teatas kavatsusest müüa suurt kasumit toonud kin-nisvaraobjektid ning tütar-ettevõtete aktsiad eesmärgiga keskenduda ainult kindlustus-tegevusele. Nordika Kindlustuse juhatuse esimehe Tiit Arge sõnul vähendavad rangemad investee-rimisnõuded kindlustusseltsi investeeringute tulusust.

Hetkel kuum