Andres Reimer • 9. juuni 1999 kell 22:00

Eesti Raudtee erastamine avalikust müügist väljas

Erastamisagentuuri nõukogu tegi valitsusele ettepaneku muuta Mart Siimanni valitsuse poolt kinnitatud riigivara erastamisprogrammi, lisades aktsiaseltsi Eesti Raudtee agentuuri poolt erastatavate ettevõtete nimekirja.

Teede- ja sideminister Toivo Jürgenson ütles eilsel pressikonverentsil, et tema pooldab Eesti Raudtee aktsiatest kuni kahe kolmandiku müümist strateegilisele investorile, kes suudaks olla võrdväärne partner raudtee-ettevõtte idasuhetes.

Raudteealune maa peab Jürgensoni sõnul kuuluma riigile ning antakse hoonestusõiguse lepingu alusel üle äriühingule.

«Riik peab säilitama raudtee üle poliitilise ja tehnilise kontrolli, et raudteele oleks kõikidel operaatoritel võrdne ligipääs,» lisas Jürgenson.

Eelmise teede- ja sideministri Raivo Vare koostatud Eesti Raudtee erastamiskava, mis kehtib praegu, näeb ette raudtee-ettevõtte aktsiate erastamist avaliku müügi teel võimalikult laiale investorite ringile. Erastamisagentuur võib praeguse kava kohaselt erastada vaid kolmandiku Eesti Raudtee aktsiatest, ülejäänu erastamiseks peab andma nõusoleku riigikogu.

Kui erastamisagentuuri ettepanek leiab valitsuse toetuse, ei erastata Eesti Raudtee mitte riigivara müügi seaduse, vaid erastamisseaduse põhjal.

Jürgenson ütles, et ta taotleb raudtee müügiprotsessi alustamist juba tänavu sügisel, mille ettevalmistamiseks moodustakse lähiajal agentuuri ja ministeeriumi töötajatest ning rahvusvahelistest nõustajatest koosnev töörühm.

Eesti Raudtee bilansi maht on ligi miljard krooni, omakapitali suurus on üle poole miljardi krooni, millest aktsiakapital moodustab 0,3 miljardit krooni.

Hetkel kuum