13. juuni 1999 kell 22:00

Vare jätkab NRG Energyga

Endine teede- ja sideminister Vare, kelle juhitud komisjon analüüsis USA energeetikafirma NRG Energy esitatud äriplaani Narva elektrijaamade erastamiseks, peab üle kahe aasta kestnud kõnelused lõpuni viima.

Pärnoja sõnul on Vare valitsusepoolseks läbirääkijaks parim võimalik inimene, sest tal on olemas nii varasem läbirääkimiste kogemus kui ka ülevaade põlevkivienergeetika probleemistikust.

Vare töötab riigipoolse läbirääkijana lepingu alusel selle aasta lõpuni. Palgas pole pooled veel kokku leppinud.

Elektrijaamade baasil ühisettevõtte loomise otsus langetatakse hiljemalt aasta lõpuks.

Vare juhtis eelmise valitsuse volitusel komisjoni, mis analüüsis NRG Energy esitatud Narva elektrijaamade erastamise äriplaani ja tegi selle alusel kava, kuidas kõnelusi jätkata.

Vare ütles, et ilmselt ei saa kõnelused jätkuda sama ajakava järgi, nagu eelnevalt oli kokku lepitud, sest kaks kuud on kaduma läinud. Eesmärk on lõpetada läbirääkimised aasta lõpuks, märkis Vare.

Varasema kava kohaselt pidi läbirääkimiste esimene etapp lõppema 30. juuniks, teine etapp lepingute allkirjastamise ja tehingute jõustamisega 30. novembriks.

Järgmisel nädalal on Vare sõnul kavas üle vaadata komisjonide töö ja otsustada, millal koguneb järgmine töögrupi istung. Esimene vaidlusküsimus kõneluste jätkamisel on äriplaani sisu muutumine seoses Eesti Põlevkivi kaasamisega loodavasse ettevõttesse, märkis Vare.

Valitsus on otsustanud luua ASi Narva Elektrijaamad kahe Eesti Energia elektrijaama baasil nii, et 49 protsendi aktsiate omanikuks saaks strateegiline investor, 51 protsendi aktsiate omanikuks jääb AS Eesti Energia.

Autor: BNS

Hetkel kuum