14. juuni 1999 kell 22:00

Eeliste loomisest abi ka tõusuajal

Üks turunduse ülesandeid on tarbijate vaatepunktist lähtuvalt püsivate konkurentsieeliste loomine. Läbimõeldud turundustegevuse tulemusena peavad kliendid selgelt eristama firma tooteid konkurentide omadest.

Üldiselt saab konkurentsieelise loomiseks kasutada iga turunduse meedet. Reeglina mõjutab aga üks meede ka teisi.

Majanduskasvu tingimustes võib ettevõte olla suhteliselt edukas, luues ühemõõtmelise konkurentsieelise.

- Kasutades eristumise strateegiat võib ettevõte luua toote, mida kliendid hindavad kui ainulaadset. Potentsiaalsetele tarbijatele peab sellisel juhul olema arusaadav, kuidas konkreetse firma toodang erineb konkurentide omast. Ettevõte on loonud endale konkurentsieelise eristumise teel.

- Kui ettevõttel on suur turuosa või võimalus osta odavalt tooret, on olemas eeldused kasutada kulude juhtimise strateegiat, püüeldakse selle poole, et muutuda oma tootmisharus kõige odavamaks tootjaks. Seega luuakse konkurentsieelis kulude kaudu.

- Kasutades kontsentreerumise strateegiat, võib ettevõte keskenduda mingile turuni?ile. Eelduseks on oskused ja teadmised, mis võimaldavad valitud turuni??i kõige kvaliteetsemalt teenindada. Ettevõte loob endale konkurentsieelise kvaliteedi kaudu.

- Konkurentsieelise võib endale luua ka kiirete innovatsioonidega, tuues turule järjest uusi ja tarbijate vajadustele paremini vastavaid tooteid.

Majanduskasvu pidurdudes ei piisa aga sellest, et püüelda ühemõõtmelise konkurentsieelise loomise poole. Kasutusele tuleb võtta uus mõtteviis mitte «kas see või teine», vaid «nii see kui ka teine». Eesmärk peab olema mitmemõõtmelise konkurentsieelise loomine, kasutades selleks nii aja-, kulu-, kvaliteedi- ja innovatsioonide juhtimist.

Konkurentsieeliste loomine ei ole ühe päeva ülesanne ja kasvu pidurdumise või languse tingimustes on see ka keeruline, kuid siiski võimalik. Mitmemõõtmelise konkurentsieelise loomine algab sellega, et ettevõte analüüsib oma kulude struktuuri, kvaliteedi-, aja-, innovatsiooni- ning paindlikkuse potentsiaali.

Edukas uute konkurentsieeliste loomine eeldab, et ettevõtte ressursid fokuseeritakse võtmeturgudele ja võtmeklientidele ning piiritletakse põhikompetents. Samuti on eelduseks see, et korrigeeritakse ettevõtte üld- ja turundusstrateegiat ning taktikaid ja ettevõtte põhitegevust toetavaid valdkondi: infosüsteeme, organisatsiooni- ja personalistruktuuri, ettevõtte kultuuri jms. Loonud keerulises situatsioonis endale konkurentsieelised, on nendest abi ka järgneval tõusuperioodil. Saadud kogemus ettevõtet arendades on aga see, mis annab kindluse ennustada firmale pikaaegset edukust.

Autor: Algis Perens

Hetkel kuum