Turismiametil lasub korruptsiooni vari

Ühe turismifirma esindaja väitis, et Lõhmus rikub korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 21 «Huvide konflikt» juba praegu, peadirektori kohusetäitjana töötades. Võimalik tulevane turismiameti peadirektor ja tema sugulased on turismiäriga seotud turismifirmade Teie Reisikeskus ja CDS Hotellid kaudu.

Krediidiinfo andmetel on Riina Lõhmus mõlemas firmas nõukogu liige. ASi Teie Reisikeskus juhataja on Riina Lõhmuse abikaasa Veiko Lõhmus ja ASi CDS Hotellid juhataja on Veiko Lõhmuse vend Marko Lõhmus. Sama anonüümseks jääda soovinud isik väitis, et eeskirja, mille kohaselt uus peadirektor valitakse, on välja töötanud turismiamet ise umbes kolm aastat tagasi ja selle eeskirja koostamises osales ka Riina Lõhmus.

Eile ei soovinud Riina Lõhmus konkurssi turismiameti peadirektori ametikoha täitmiseks kommenteerida.

Majandusministeerium korraldas avaliku konkursi turismiameti peadirektori ametikoha täitmiseks ja viie kandidaadi hulgast valiti välja üks, kelleks oli kinnitamata andmetel senine direktori asetäitja Riina Lõhmus. Lõhmus täidab uue peadirektori leidmiseni turismiameti juhi kohuseid ja on peadirektori asetäitjana töötanud 1995. aastast saadik. Kandidaadi sobivuse selgitamiseks korraldatakse 7. juulil vestlus.

Riigikantselei konsultant Siim Sarapuu ei osanud öelda, kes on turismiameti direktorit valiva komisjoni liikmed.

Alates 1. maist omal soovil turismiameti peadirektori ametist lahkunud Silvi Bljumovit? ütles uue peadirektori valimist kommenteerides, et vaadates komisjoni poolt esitatud nõudeid peadirektori ametikohale soovijale, peaks Riina Lõhmus sobima küll. «Ma ei tahaks anda mingeid muid kommentaare selle kohta,» oli Bljumovit? ettevaatlik Riina Lõhmusega seotud küsimustele vastates.

Reisibüroo Wris Tours direktor Margit Rebane-Pent ütles end kuluaarides arutlenud olevat, et hea oleks, kui turismiameti peadirektoriks saaks tugev ettevõtja. «Ent ükski selline sinna ei tule.»

Väidetavalt osales turismiameti juhi valimise konkursil endine rahvastikuminister, Maarahva erakonna nimekirjas riigikokku kandideerinud Andra Veidemann. Turismiameti juhil peab olema kõrgharidus, soovitavalt majanduslik või juriidiline, üheaastane riigitöö kogemus ja kolmeaastane vastutava juhi kogemus majanduses, kaubanduses või turismialal.

Turismiameti peadirektori ametipalk on 11 000 krooni kuus.

Paragrahv 21. Huvide konflikt

(1) Huvide konfliktiga on tegemist juhul, kui ametiisik peab langetama majandusliku või administratiivse otsuse või osalema sellise otsuse langetamises, mis otseselt või oluliselt mõjutab tema enda või tema käesoleva seaduse paragrahvis 13 nimetatud lähisugulaste või

-hõimlaste varanduslikke huve või juriidiliste isikute majanduslikke huve, milles ta ise või tema lähisugulased või -hõimlased on omanikud või osanikud või juhtkonna liikmed.

Paragrahv 13. Ametiisikute töökohapiirangud

(4) Lähisugulastena käsitatakse käesolevas seaduses isiku vanemaid ja vanavanemaid, lapsi ja lapselapsi; õdesid-vendi, kaasa arvatud poolõed ja poolvennad.

Lähihõimlastena käsitatakse abikaasat, abikaasa vanemaid, õdesid-vendi, kaasa arvatud poolõed ja poolvennad.

Allikas: Eesti Õigusaktid, http://seadus.ibs.ee

Hetkel kuum