1 juuli 1999

Riigikogu tegi erastamisseadusesse paranduse, mis lubab valitsusel privatiseerida riigiettevõtteid. See võib kaasa tuua olukorra, et erastamine ei toimu avalikult ja konkursi korras. Erastamisagentuuri nõukogu liikme Ignar Fjuki sõnul ruineerib riigikogu selline otsus agentuuri edasist tööd ja tähendab seni kehtinud erastamisideoloogia hävingut. Fjuki hinnangul on uuest seaduseparandusest korruptsioonini lühike samm.

Riigikontrolli hinnangul pole valitsus juba pikemat aega teinud midagi, et luua riigiorganites korrektne ülevaade riigi vara säilitamise ja kasutamise kohta. Riigi omaks jäänud vara pole aga suudetud müüa erastamisagentuuri ebaprofessionaalsuse tõttu.

Valitsus ning töövõtjate ja tööandjate organisatsioonid jõudsid omavahel kokkuleppele, et senise 300kroonise miinimumpalga asemel kehtestatakse augustist minimaalne tunnitasu 2,65 krooni, mis tõstab alampalga 450 kroonini.

Parafeerimisvalmis vabakaubandusleping Euroopa Liiduga (EL) ei luba Eestile täielikku vabakaubandust. Lepingu kohaselt ei rakenda Eesti ja EL tööstuskaupadele mingeid koguselisi piiranguid, samuti puuduvad tollimaksud. Põllumajandus- ja kalatoodete osas kasutatakse alandatud tollitariife ja muid makse kindlate kvootide piires.

Hetkel kuum