4. juuli 1999 kell 22:00

Tülikas lihalik -- füüsilisest isikust ettevõtja

Üks tont käib ringi mööda Eestimaad. See tont on lihalik isend, nimeks füüsilisest isikust ettevõtja (FIE).

Ettevõtjaskonna moodustavad Eestis ettevõtjad, äriseadustiku avaparagrahvi sõnastuses «ettevõtja on füüsiline isik, .... ning seaduses sätestatud äriühing». Ettevõtlusvormi valikuvabadus on aga kirjas riigi põhiseaduses.

Seega võiks eeldada, et eranditult igal ettevõtjal on põhiline ja oluline tegevusraamistik üks. Sestap tuleb ettevõtja, nii FIE kui äriühingu (täis- , usaldus- ja osaühingu, aktsiaseltsi ja tulundusühistu) tegevuse suunamisel kasutada üksnes üht loogikat.

Tulumaksuseaduse eelnõu seletuskirjas on kenasti öeldud «Äritegevuse tulemit, mida kasutatakse ettevõtluses, ei ole teoreetiliselt õige lugeda sissetulekuks, mida tulumaksuga maksustada. Sissetulekuga on tegemist siis, kui ettevõtluse tulem suunatakse ettevõtlusest välja, st rahuldatakse osanike (sh FIE) erahuvisid. .... Seega on oluline maksustada tulumaksuga esmajoones kõik kasumi väljaviimise vormid.»

Ja pisut edasi «seega jääb maksuvabaks ainult see osa äriühingute kasumist, mida kasutatakse edaspidi ettevõtluses». Ent FIE? Kas lakkugu (rasvavaba) panni?

Hinnanguliselt on Eestis praegu tegutsevaid FIEsid umbes 44 000 ja muid äriühinguid/firmasid 30 000. Kui eeldada, et üks FIE pakub tööd, st sissetulekut, elatist vähemalt endale, on FIEd loonud riigis ühtekokku 44 000 töökohta. Kui aga nn koduettevõtluses lööb kaasa ka pereliige, on üle Eesti töökohti kokku juba ca 88 000. Nende töökohtade loomisel, pidamisel, arendamisel, toetamisel on valitsuse osa olnud kaduvväike.

Kui aga käivitub pidurdus- või isegi kaoprotsess, tekib Eestisse paugupealt juurde 44 000--88 000 töötut.

Loomulikult vajab FIE mõiste täpsemat määratlemist. Üks näide. Aastaid FIEna tegutsenud kehaline isik on näiteks hea sulega ja analüüsivõimega kirjamees, peale selle ühe (nt mittetulundusliku) klubi president ja teise (taas mittetulundusliku) ühingu juhatuse esimees.

Tal ilmub ajalehtedes/ajakirjades üksjagu artikleid, lisaks esinemised raadios ja TVs. Kõikjalt laekub honorar, millelt õigustatult maha arvatud kohustuslikud maksed.

Kas honorarid tuleb FIE-le kui eraettevõtjale kirja panna, ehkki artikli kirjutas ta kui kodanik, raadios esines kui klubi president ja TVs kui ühingu juhatuse esimees? Ehk tuleks FIE mängu võtta vaid siis, kui FIE-le/eraettevõtjale esitati ametlik tellimus, ent mitte siis, kui sõna sekka ütles analüütik, klubi president, juhataja.

Muide, mis on ettevõtluses, sealhulgas ka FIEde osas valitsuse esmane ülesanne, eesmärk? Kas tegutsemisvälja läbipaistvuse, selguse, võrdsete võimaluste, arengut soosivate otsuste rakendamise tagamine või midagi muud?

Hetkel kuum