Ranno Tingas • 4. juuli 1999 kell 22:00

Välisettevõtjad ja Eesti Maksuamet

Alates 1. aprillist kehtib mitteresidendi Eestis asuvale püsivale tegevuskohale maksuametis registreerimise kohustus.

Välisettevõtjale on olulisim, et Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu saadud tulu kuulub deklareerimisele ja maksustamisele Eestis. Samuti tuleb mitteresidendi püsiva tegevuskoha kaudu tehtud väljamaksetelt analoogiliselt Eesti ettevõtjatega tulumaks kinni pidada ning sotsiaalmaks maksta vastavalt Eesti õigusaktidele.

Need kohustused ei sõltu sellest, kas püsiv tegevuskoht on maksuametis registreeritud või mitte, kuid nüüd on kohustuste täitmine reaalsuses kontrollitav.

MKS § 2 p 16 järgi toimub püsiva tegevuskoha kaudu täielikult või osaliselt mitteresidendi püsiv majandustegevus Eestis. Mitteresidendi püsivaks tegevuskohaks võivad olla: juhtimiskeskus, kontor, tehas, töökoda; ehitusplats, seadmestamis- või montaazhitööde koht või koht, kus toimub loodusvara uurimine või kasutuselevõtmine, samuti nendega seotud järelevalvealane tegevus; teenuste, sealhulgas juhtimis- ja konsultatsiooniteenuste osutamine.

Seaduse järgi saab püsiv tegevuskoht olla nii välismaa (sh offshore) äriühingul kui ka füüsilisest isikust ettevõtjal. Kuna püsiva tegevuskohaga seonduv on uudne ka maksuametile, peaks Eestis ilmselgelt püsiva tegevuskohaga mitteresident hoolikalt kaaluma, kas tal pole mõistlikum tegutseda filiaalina või iseseisva äriühinguna.

Hetkel kuum