20. juuli 1999 kell 22:00

Kas toetate kaitsekulutuste nii kiiret kasvu?

Pean seda õigeks, sest tegemist on ülesande täitmisega, mille me endale võtsime, kui seadsime eesmärgiks NATOga liitumise. Seda on ka kõrged NATO ametiisikud meile korduvalt väga selgelt välja öelnud, et peame lähitulevikus saavutama kaitsekulutuste suuruseks 2% SKTst. NATO on olnud mures, et meil on sellesuunaline areng nii vaevaline.

Ma sooviksin valitsusele südamele panna, et ei tehtaks mingit mustkunsti, et tõlgendatavad kulutused hakkavad suurendatavas numbris mängima liiga suurt osa. Üldiselt ei ole need NATO onud lollid ja naiivne oleks arvata, et nad ei näeks läbi, kui proovime mingisugustele teistele kuludele kleepida silti, et need on riigikaitselised.

Nii võime viljaelevaatoritele ja piimafarmidele tehtavad kulud ka arvata kaitsekulude hulka, sest tegemist on strateegiliselt oluliste toiduainetega. Vajaliku protsendi saaksime kiiresti täis, kuid kardan, et meie sõbrad NATOs tõmbavad selle peale nina vingu.

Eesti Maarahva Erakond on Eesti kaitseväe arendamise poolt, aga loomulikult mitte kellegi arvel. Praegu tekib ikkagi küsimus, kelle arvel see kasv saavutatakse, kui eelarve maht järgmisel aastal ei suurene.

Viimasel ajal on jälle kerkinud päevakorda see jutt kaitsekulutuste suurendamisest 2 protsendini SKTst. Tulevikus on see loomulikult vajalik tase, kuid vaadates tänast majandussituatsiooni, on nii kiire kaitsekulutuste kasv väga küsitav.

Olen selle protsendiga siis nõus, kui kaitsekulutuste alla arvestame näiteks koolide lasketiirud, võimlad ja teised spordirajatised ning noorte üldfüüsilise ettevalmistuse. Me räägime pidevalt, et meie kaitseväelane on nõrk ja nõder ning ripub rööbaspuude peal nagu märg pesu.

Eestis on kaitsekulud võrdsustatud kaitseministeeriumi kulutustega, aga seda tuleb vaadata laiemalt. Arvesse tuleb võtta piirivalvele ja päästeametile tehtavaid kulutusi. SKTst 2 protsendi kulutamine nn torude ja padrunite ostmiseks on liigne luksus.

Kõiki valdkondi tuleb võimaluste piires arendada, ei saa ühte valdkonda kontekstist välja rebida. NATO esindajad on Eestit külastades öelnud, et see võib olla isegi julgeolekule ohtlik, kui hakatakse liigselt teiste arvel kaitsekulutusi suurendama.

Hetkel kuum