ÄP fototoimetus • 1. august 1999 kell 22:00

Strateegia nõuab pidevat tähelepanu

Firmade arengut takistab sageli pikemaajaliste eesmärkide puudumine.

Planeerimise puudulikkus mõjutab ettevõtte igapäevatööd -- ebaselged eesmärgid viivad tööde kuhjumiseni ja juhtide tööpäeva pikenemiseni.

Firma algusaastatel kulub juhtidel enamik ajast kiirete küsimuste lahendamisele. Ka siis, kui ettevõte on jõudnud stabiilse arengu faasi, pööratakse strateegiale vähe tähelepanu.

Firma arengut kavandades pöörame suurt tähelepanu järjepidevusele ja oma ni?i leidmisele audiitorfirmade seas.

Oleme seadnud eesmärgiks suurendada käivet ligikaudu 20% aastas. Koostatud on arengukava, kus on kirja pandud firma olulisemad arengusuunad.

Püüame kasvada nii kiiresti kui võimalik, kuid samas mitte järele anda teenuse kvaliteedis.

Meie firmas on tehtud pikemaajalised (3--5 aastat) plaanid. Iseasi, kui palju nad nüüd viimastel aastatel tõeks on saanud, sest Eesti majanduskeskkond on viimasel ajal väga kiiresti muutunud. Seetõttu arvan, et senises suhteliselt ebastabiilses olukorras strateegiline planeerimine võib-olla väga suurt rolli pole mänginud.

Mida aeg edasi ja stabiilsemaks majandus muutub, seda tähtsamaks muutub ka strateegilise planeerimise osatähtsus. Praegu tegeleme tõsiselt firma 5 aasta plaani väljatöötamisega. Pikaajalises kavas on muu hulgas kirjas, mis valdkondades ja kuidas me planeerime oma tegevust arendada.

Aastatega on meie tegutsemisstrateegia muutunud järjest põhjalikumaks. Mida konkreetsemalt ja professionaalsemalt on firma pikaajalised eesmärgid fikseeritud, seda lihtsam on firmat juhtida.

Et olla turul konkurentsivõimeline, tuleb firma võtmeisikutel oma tegevussuunad ja taktika hoida pideva läbivaatuse all. Kui omanik soovib omada edukalt tegutsevat ettevõtet, peab tal olema selge arusaamine küsimustes:

- miks on sellist firmat üldse vaja?

- milles seisneb firma kasulikkus teiste jaoks?

- milline võiks olla ideaalne tulevikupilt firmast?

- kellele on tegevus suunatud, kuhu valdkonda kuulutakse?

Firma ülesanne on: mida peab tegema, et saavutada kujutletud kauget eesmärki? Juhtkonnal tuleb luua tegutsemisstrateegia, s.o plaan, kuidas jõuda visioonini.

Tegevuskava, kuidas teha reaalset tööd ja ajakava -- nende abil jõutakse välja küsimuseni, milleks firmat üldse vaja on (organisatsiooni väärtushinnangud).

Autor: ÄP

Hetkel kuum