Kaja Koovit • 3. august 1999 kell 22:00

Suprema hakkab haldama Balti suurimat pensionifondi

Suprema juhatuse esimehe Peeter Saksa sõnul on koostöö Lattelekomiga Suprema jaoks esimene samm pensionifondide haldamise vallas, kuid aktiivne pensionifondis osalemine on üks firma peasuundi.

Lattelekomi Pensionifond tegutseb juba 1995. aasta algusest alates, kuid pärast fondi ametlikku registreerimist oli tarvis ka fondihaldurit, rääkis fondihalduri leidmiseks korraldatud konkursil osalenud Suprema finantstoodete direktor Sten Soosaar.

Eesti ainsat pensionifondi haldava ja samuti konkursil osalenud Hansa Asset Managementi (HAM) juhataja Mihkel Õim möönis, et 100 miljonit krooni on täna varahaldusfirmale märkimisväärne summa. Hansa Pensionifondi maht on veidi alla 2 miljoni krooni.

«See oli esimene avatud konkurss Baltimaades ning selle võitjal tekib paratamatult marketingieelis,» lausus Õim.

Soosaare sõnul hakkavad fondihalduse põhiüksused paiknema Tallinnas, kuid fondi investeerimisstrateegias muudatusi ei plaanita. Läti pensionifondide seaduse järgi võib fond väljapoole Lätit investeerida 15 protsenti fondi vahenditest. Ühe väärtpaberi osakaal portfellis ei tohi ületada 5 protsenti ja ühe emitendi osakaal 25 protsenti fondi vahenditest. Fond võib investeerida aktsiatesse, võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Lattelekomi Pensionifond on kinnine fond, kuhu laekuvad ettevõtte sotsiaalmaksust mahaarvatud maksed. Soosaare sõnul on suletud pensionifondi eelisteks avaliku konkursiga halduri valimine, väiksemad fondi halduskulud, professionaalne kontroll halduri tegevuse üle ning tõhusam lihtsa inimese huvide kaitse. Miinustena tõi Soosaar välja üksikisiku piiratud valikuvabaduse ja asjaolu, et pensionifondi ei ole võimalik vahetada.

Lattelekom on Läti telekommunikatsioonifirma, mille tuumikaktsionäriks on valdusfirma Tilts Communicationsi kaudu Skandinaavia telekommunikatsioonifirmad Sonera ja IFC.

Praegu tegutseb Baltimaades kolm pensionifondi -- Hansa Pensionifond, Saules Stars ja Lattelekom Pension Fund.

Suprema on Balti suurim investeerimispank, kelle kaasabil on alates 1997. aastast Balti riikidesse kaasatud umbes 6 miljardi krooni väärtuses investeeringuid.

Hetkel kuum