15. august 1999 kell 22:00

Pääs sõltub omanikest

Mitu suurt Leedu panka on juba kaks aastat otsinud strateegilist partnerit, kuid edutult. Paariprotsendilise turuosaga Litimpeksil on veelgi raskem leida kedagi, kes oleks huvitatud pangale uue rahasüsti tegemisest. Vaatamata kuuldustele, nagu oleks mõni Balti pank valmis Litimpeksi investeerima, pole seni seda juhtunud. Palju on räägitud võimalikust struktuuritehingust Taupomasisega (Hoiupank), aga ka seda ei ole sündinud. Kõik viitab sellele, et Litimpeksi päästmine nõuab päris palju raha.

Käivad ettevalmistused Taupomasise erastamiseks ja järgmisel aastal leiab ta kindlasti hea investori, mistõttu poleks otstarbekas talle praegu lisaprobleeme tekitada.

Et Leedu eelarveolukord pole praegu kõige parem, pole riigil mõttekas lühiajalistes huvides lisakulutusi teha. Seda oleks raske motiveerida, ja kriitika oleks vältimatu.

Keskpanga ülesanne oli aidata likviidsusega ja seda on ta ka teinud. Nüüd on omanike käes kord. Vaja oleks kõigi osapoolte üksikasjalikku plaani, mis täpselt kirjeldab, kuidas pank mõtleb ellu jääda.

Seejuures ei tohi unustada, et kaks juhtivat erapanka peavad läbirääkimisi ühinemise üle ning et kaks riiklikku panka lähevad müüki. Sellises konkurentsis on väiksematel pankadel üha raskem ellu jääda. Võimatu see ei ole, kuid neil tuleb leida kas oma ni??, kujuneda heaks piirkondlikuks pangaks või kahandada suure partneri abil riske.

Leedu keskpank on öelnud, et Litimpeksi pankrot võib kahandada usaldust. Mina seda eriti ei usu, sest praegune sündmus oli etteaimatav. Seda probleemi ei maksa üle tähtsustada. Mõistagi jääb pankrotis alati keegi kaotajaks, aga ohuolukorras on see ju loomulik.

Kui omanikel jätkub panka usku, siis päästavad nad selle, nagu nad tegid seda eelmise kriisi ajal. Läti ja Leedu panganduse viimaste näidete põhjal võib öelda, et pääs peitub partneri leidmises. Eeskätt ilmselt kodumaise partneri leidmises, sest välispartnerit aitab ligi tõmmata ainult suurem edu.

Autor: Ando Muldre

Hetkel kuum