23. august 1999 kell 22:00

Kiire reageermise põhimõte säästab kulusid

Logistikaga seostatakse ainult transporti, mis ei ole õige. Logistika on ettevõttesse siseneva, sees liikuva ja ettevõttestvälja mineva materjalivoo ning sellega kaasneva informatsioonivoo planeerimine, juhtimine ja kontrollimine. Logistika on protsess, mis ühendab tooraine tarnija ja tootja lõpptarbijaga..

Logistilise planeerimise eesmärk on tooraine, pool- ja valmistoodangu kättesaadavaks tegemine vajalikus kohas õigeaegselt, õige kvaliteediga ja tarnija seisukohalt majanduslikult võimalikult efektiivselt.

Rahvusvaheliselt tunnustatud Ameerika logistika uurija Matthew Walker on 1994. aastal välja toonud «kiire reageerimise» (Quick Response) põhimõtted. Quick Response põhimõte asetab peatähelepanulogistilise keti ja ladude kulujuhtimisele ning infosüsteemidele.

Quick Response põhimõtte kasutamise mõju ettevõtte igapäevatööle:

- saadetised muutuvad väiksemaks;

- saadetiste regulaarsus kasvab;

- infovahetuse vajadus suureneb;

- üleminek üksikute lõikude juhtimiselt kogu protsessi juhtimisele.

Tulemused, mida Quick Response kasutajaleannab:

- kiirem ja täiuslikum infovahetus erinevate logistlise keti osapoolte vahel;

- efektiivsuse tõusuga- vähenevad logistilises ketis mitmed kuluartiklid (tellimuste käsitlemine, jaotusvõrgu juhtimine, klienditeenindus ja laoseis).

Ettevõttekulujaotuse võrdlev skeem Quick Response põhimõtet kasutades ja mitte kasutades näitab, et saadetiste arvu suurenedes transpordi kulud kasvavad, kuid oluliselt vähenevad laoseis (seotud kapital), jaotusvõrgu juhtimiskulud ja tellimuste käsitlemisega seotud kulud. Kuna Quick Response põhimõte nõuab tarnijalt kaupade kohaletoimetamist lühema etteteatamisajaga, väiksemate kogustena ja tihedamini, tuleb kogu jaotusskeem paika panna kõikide logistlises ketis osalejate vahel.

Logistiline lähenemine on ettevõtte jaoks väga tähtis konkurentsitegur, kuna:

- vähendab kulusid;

- vabastab seotud kapitali:

- suurendab tulusid;

- arendab paindlikkust;

- suurendab konkurentsivõimet;

- kasutab aega konkurentsitegurina ja strateegilise eelisena.

Kaubasaadetiste kiirem ja sagedasem kohaletoimetamine on olulisem näiteks elektroonikatoodete, arvuti osade, kõikvõimalike varuosade ja meditsiinitehnika puhul, kus transpordikulu osakaal kauba hinnast on suhteliselt väiksem. Samas on selliste kaupade tootmise ja teeninduse sujuvaks toimimiseks eriti vajalik tagada kaupade ja komponentide kiire ja tähtajaline laekumine.

Autor: Asko Talu

Hetkel kuum