Tiit Elner • 30. august 1999 kell 22:00

Riik tunnistab ainult Ühispanka, Hansapanka ja Merita panka

Rahandusministeeriumi eelnõu lubab riigi raha paigutada ainult pankadesse, mille pikaajaliste kohustuste reiting on vähemalt reitinguagentuuri Moody's Baa3 või võrdväärne. Sellele kriteeriumile vastavad praegu Eestis kaks suurpanka ja Merita panga filiaal.

Eelnõu täpsustab riigi raha mõiste, lugedes sinna hulka ka valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste poolt paigutatava vaba raha, millest riigikassal seni ülevaade puudub.

Kõnealune summa ulatub rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Ahti Kallaste sõnul mõnesaja miljoni kroonini, selle paigutamise otsustasid seni tavaliselt asutuste juhid ainuisikuliselt. Määrus lubab neil edaspidi paigutada raha ainult nõudmiseni hoiustele.

Optiva Panga valuuta- ja rahaturgude direktor Vahur Pindma ei välistanud riigi deposiitide saamiseks nõutava reitingutaseme saavutamist tulevikus. «Panga suuruse ja reitingu vahel ei saa välja tuua otsest seost,» ütles Pindma. Ta möönis, et praktikas on suurematel pankadel sagedamini paremad reitingud, sest neil on tugevam turupositsioon ja nad on paremini kapitaliseeritud. Optiva Pangale Moody'se antud pikaajaliste kohustuste reiting on Ba2 ehk suurematest pankadest nõrgem.

Ligikaudu miljardist kroonist Eesti pankades hoitavast riigikassa, pensionikindlustuse ja ravikindlustuse igapäevasest vabast jäägist on rohkem kui 90 protsenti Ühispangas. Juuli lõpu seisuga oli Ühispangas 954 miljonit krooni riigikassa, pensioni- ja ravikindlustuse raha Hansapanga 69 miljoni vastu.

Ühispanga tähtajaliste hoiuste 3,8 miljardi kroonisest mahust moodustavad riigikassa, sotsiaal- ja ravikindlustuse omad 31. juuli seisuga 881 miljonit krooni ehk 23 protsenti. Rahandusministeeriumi nõunik Daniel Vaarik kinnitas, et Ühispanga tehtavate soodsate pakkumiste tõttu ei ole riigi raha järsku väljavoolu Ühispangast oodata.

Hetkel kuum