Sirje Niitra • 12 september 1999

Riik arutleb salaalkoholi saatuse üle

Suur osa praegu tolliladudes, politseiprefektuuride keldrites ja muudes selleks mitte ette nähtud kohtades seisvast alkoholist on nõndanimetatud peremeheta kaup, millega ei saagi midagi ette võtta, rääkis majandusministeeriumi siseturu osakonna asejuhataja Eero Kosk.

Kuna haldusõigusrikkumise protokolli saab teha kas füüsilisele või juriidilisele isikule, paljudel juhtudel pole aga salaalkoholi omanik teada, ei saa kohus teha otsust selle erikonfiskeerimise kohta, rääkis Kosk.

Majandusministeeriumis täna kooskõlastusringile minev seadusemuudatus peaks lähemal ajal kitsaskohad kõrvaldama ja siis saab hakata sadu tuhandeid liitreid konfiskeeritud salaalkoholi ümber töötlema või hävitama.

Eero Kose sõnul on keemikud pakkunud oma abi ja majandusministeeriumil käivad läbirääkimised Keemiainstituudi katsetehasega konfiskeeritud alkoholi ümbertöötlemiseks. Kõne all on olnud nii olmekeemia kui ka mootorikütuse tootmine. Keemiainstituudi katsetehasel on olemas laopind, kuhu edaspidi saaks salaviina ja piiritust ladustada.

Varem on illegaalset alkoholi töödelnud AS Liviko ja väheses koguses ka AS Moe Piiritustehas.

Liviko finantsdirektor Tiit Õim ütles, et salaviina töötlemine lõpetati koos firma muutumisega eraaktsiaseltsiks, sest see kahjustas firma mainet ja oli kulukas. «Alati võis meid kahtlustada, et äkki villime osa uuesti pudelitesse,» märkis ta. Väheses koguses kasutas Liviko konfiskeeritud piiritust ka oma katlamaja kütteks, tunnistas Õim.

Teise võimalusena on kaalutud äravõetud alkoholi kanalisatsiooni laskmist ja pudelite purustamist.

Keemiaprofessor Endel Lippmaa sõnul võiks viina ja piirituse otse Soome lahte lasta. Sellest mootorikütuse tootmist ei pea Lippmaa majanduslikult otstarbekaks.

Praegu seisab tolliladudes ja politsei järelevalve all ligi miljon liitrit salaalkoholi, üle poole sellest moodustab kange piiritus.

Tolli järelevalveosakonna järelkontrolli talituse juhataja Reinut Kallaste ütles, et konfiskeeritud alkoholi seisab erinevates ladudes mitme aasta jagu.

Seni on tollioksjonitel õnnestunud maha müüa ainult väga väikeseid alkoholikoguseid.

Hetkel kuum