14. september 1999 kell 22:00

Arvutikõne neli korda odavam

Tänapäeval toimub valdav osa inimeste ning firmade vahelisest suhtlemisest telefonivõrgu vahendusel. Telefonivõrk on maailma suurim sidevõrk, mis on üles ehitatud eesmärgiga siduda kaks teineteisest eemal asuvat punkti otsekanaliga. Selline lahendus, kommuteeritav sidevõrk, on jäänuk ajast, kui kahe punkti vahel näitsikute abil traate ühendati.

Digitaliseeruvas maailmas saab aga paremini. Nimelt kasutab tavaline andmesidevõrk, näiteks Internet, sidekanali mahtu tunduvalt efektiivsemalt. Selle tingib asjaolu, et Internetis ei reserveerita kahe punkti vahel sidekanaleid, vaid side toimub ühistes, kõigi poolt kasutatavates kanalites. Kuna iga kahe punkti vahel ei toimu pidevat kahepoolset sidet, saab ühte kanalisse «suruda» palju erinevaid ühendusi.

Näiteks Eestist väljapoole läheb igalt suuremalt Interneti müüjalt 1-2 suuremahulist kanalit, millest igaühes võiks telefonivõrgu puhul korraga toimuda umbes sadakond telefonikõnet. Interneti «kõnesid» aga mahub samadesse kanalitesse tuhandeid ja ruumi jääb ülegi. Kuna kanal maksab nii telefoni- kui andmesideoperaatorile ühepalju, saab andmesideoperaator pakkuda teenust soodsama hinnaga.

Koduarvuti lisaseadmete abil on võimalikuks saanud interneti tehnoloogiat kasutavad kõned ja kahel arvutikasutajal on võimalik omavahel rääkida. Samuti saab juba osta arvuti asemel erilise telefoniaparaadi, mis ühendatakse telefoni asemel firma arvutivõrku. Ühe telefonikõne hõlmatav sidemaht telefonivõrgus lubaks andmesidet kasutades edastada arvutivõrgus vähemalt neli samasugust kõnet. Kui lugeda seadmete hind võrdseks, väheneks võrguoperaatorile kanali kasutamise eest makstav tasu neli korda.

Lisaks säästule võimaldab suhtlus andmesidevõrgu kaudu lisaväärtusi. Samaaegselt kõnega võib osapoolte vahel edastada pilte või videot vastaskõnelejast, kooskõlastada automaatselt elektronmärkmikke, näidata oma arvuti ekraanipilti. Suurem hulk taolisi lisateenuseid kergitab kulusid ülivähe. Juba praegu on paljudes suurfirmades kontorite vahel kasutusel ainult ühtne andmesidevõrk. Interneti kasv on tohutult kiirem telefonivõrgu kasvust.

Hetkel kuum