Väinu Rozental • 15. september 1999 kell 22:00

Bergmann varjab infot haldurite eest

ERA Panga pankrotihalduri Urmas Trossi sõnul peab toimkond otsustama, millisteks halduri tegevuskäikudeks ja protseduurideks on otstarbekas kulutada võlausaldajate raha.

«Andres Bergmann teeb kõik selleks, et haldurid ei pääseks ERA Panga tütarettevõtetesse erikontrolli tegema,» rääkis Tross. «Ilmselt on Bergmannil põhjust midagi varjata.»

Üleeile takistas Bergmann ASi Barclay Kinnisvarafond aktsionäride erakorralisel koosolekul aktsionäridel otsustamast fondis erikontrolli korraldamist. Samal päeval nurjas Bergmann haldurite soovi korraldada erikontroll kindlustusfirmas Polaris Vara.

ERA Panga pankrotihalduri Jaak Annuse sõnul näevad haldurid ühe võimalusena oma õiguste kaitsel pöörduda kohtu poole. «Eesmärk on peatada olukord, kus panga endine juhtkond fabritseerib üha uusi dokumente,» lisas Jaak Annus.

Andres Bergmann esitas üleeile koopia väidetavalt möödunud aasta septembris vormistatud lepingust, mille kohaselt olevat ERA Pank müünud OÜ-le Barclay Kinnisvara oma enamusosaluse tütarettevõttes AS Barclay Kinnisvarafond. «On alust arvata, et see dokument on koostatud alles viimastel päevadel,» ütles Jaak Annus üleeile õhtul.

Urmas Trossi sõnul kuulus ERA Pangale investeerimisfirmast Barclay Kinnisvarafond 57 protsenti. «Nüüd on selgunud, et ERA Pangale ei kuulu kümmet protsentigi ettevõttest,» ütles Tross.

Barclay Kinnisvarafondis on üle saja aktsionäri, kellest suurema osa moodustavad pensionäridest väikeaktsionärid.

Trossi andmeil on Barclay Kinnisvarafond ERA Pangale võlgu üle 10 miljoni krooni. «Laenu tagatiseks on vormistatud kinnistu Kuressaares,» rääkis Tross. «Meie ei tea, kas kinnistu on endiselt Barclay Kinnisvarafondi nimel või mitte.»

Möödunud aasta 28. augustil on ERA Panga aktsionäride koosolek Andres Bergmanni isikus vabastanud fondi kohustustest panga ees.

Hetkel kuum