15. september 1999 kell 22:00

Intelligentne võrk avardab võimalusi

Järjest tulevad turule uued või uuendatud tarkvarapaketid, mis võimaldavad digitaaljaamades rakendada uusi funktsioone ja teenuseid. Operaatorfirmadele, kes tahavad turul edukad olla, on aeg-ajalt toimuvad tarkvaravahetused vältimatud.

Kõikides Eesti Telefoni EWSD-tüüpi (tootja Siemens) ja AXE-tüüpi (Ericsson) emajaamades toimuvad käesoleva aasta jooksul tarkvaraversiooni vahetused. See toimub öötundidel ja ei tohiks Eesti Telefoni kliente eriti häirida.

Tegemist on täpselt üles ehitatud keerulise protseduuriga, millele omamoodi eksootikat lisavad mitmesse digitaaljaama ühendatud Nõukogude-aegsed analoogjaamad koos vastava signalisatsiooniga. Kuigi tarkvara vahetuse protseduur on väga konkreetselt paigas ja testikeskuses korduvalt läbi mängitud, ei ole selle käigus üllatused siiski kunagi välistatud, sest testikeskkonnas ei ole võimalik reaalset võrku täielikult simuleerida.

Nii EWSD kui AXE jaamade tarkvaraversioonid Eestis on tänapaeva tehnoloogia viimane sõna. Näiteks sai tänavu turule toodud Ericssoni tarkvarapakett Local 7 maailmas esimese rakenduse elavas võrgus Tallinnas Nõmmel asuvas sõlmjaamas.

- tagatakse emajaamade 2000. aasta töökindlus;

- kaasajastatakse ja ühtlustatakse AXE ja EWSD jaamade teenused ning viiakse need kooskõlla Euroopa standarditega;

- luuakse klientidele uusi võimalusi;

- täiendatakse jaamade funktsionaalsust.

Uue tarkvarapaketiga kaasneb jaamade IN-valmidus (IN -- Intelligent Network, e.k intelligentne võrk), mis sisuliselt tähendab terve võrgu jaoks ühest kohast hallatavat teenuste kompleksi. Võimalik on moodustada virtuaalseid kliendigruppe, mis ei pruugi asuda ühes piirkonnas (näiteks lühinumbrite kasutamine mitte ainult kodukeskjaama piires, vaid võrgus üldiselt).

Kõikides digitaaljaamades on juurutamisel teenuste kaugjuhtimine (ümbersuunamine, kõnepiirangud jmt). Kui klient ootab mingile konkreetsele telefonile kõnet, kuid ei saa olla kindlal ajal selle telefoni juures, siis võib ta tellida tasuta teenustelefonilt kõne ümbersuunamise mingile teisele fiks- või mobiilvõrgu numbrile. Need on lähituleviku teenused, mille rakendamine on võimalik siis, kui tarkvahetus on toimunud kõikides jaamades. Uue tarkvaraversiooniga kaasneb ka numbrinäidu teenuse rakendamise võimalus kõikidele digitaaljaamade abonentidele. Seni oli see võimalik ainult ISDN-liini kasutajatel.

Eesti Telefon investeerib digitaaljaamade tarkvara vahetusse kokku üle kümne miljoni krooni. Digitaaljaamade tarkvaraversioonide käsilolevad vahetused peavad Eesti Telefoni plaanide kohaselt lõppema tänavu septembrikuu jooksul.

Autor: Enno Kiviloo

Hetkel kuum