ÄP fototoimetus • 19. september 1999 kell 22:00

WIPO korrastab internetiäri

Tegevuskava võeti vastu kolmepäevasel Genfi rahvusvahelisel elektroonilise äri ja intellektuaalse omandi kaitse alasel konverentsil. WIPO püüdluseks on sammu pidada uue tehnoloogia arenguga.

WIPO kavatseb luua Wiponeti ehk turvalise ülemaailmse võrgu, kuhu oleksid ühendatud WIPO ning tema 171 liikmesriigi intellektuaalse omandi kaitse agentuurid. Wiponet tahab luua arengumaadele vaba juurdepääsu maailma infobaasile, sealhulgas autoriõigusregistritele.

WIPO tahab välja töötada uued kokkulepped, mis kaitseksid raadio-, televisiooni- ja filmikompaniide õigusi, ning võimaluse korral ka andmebaaside kaitse leppe, mis 1996. aastal jäi vastu võtmata.

Oma tegevuskavas seab WIPO eesmärgiks täpsustada Interneti kaudu teenuste osutajate autoriõigustealast vastutust, leida võimalusi autorikaitsealaste erimeelsuste lahendamiseks Internetis, võimaldada esitada avaldusi patentide ja kaubamärkide registreerimiseks Internetis ja juurutada elektroonilised süsteemid autoritasu võtmiseks Interneti kaudu edastatud muusika, filmide ja tarkvara eest.

WIPO on juba töötanud välja põhimõtted võitluseks nendega, kes omavoliliselt võtavad domeeninimeks mingi tuntud firma nime. Need põhimõtted võtab oktoobris kasutusele ka rahvusvaheline domeeninimede organisatsioon ICANN.

Intellektuaalse Omandi Kaitse Organisatsioon on lubanud aidata arengumaadel paremini kasutada oma intellektuaalset omandit Internetis. Genfi konverentsi avamisel kõnelnud USA kaubandusminister William Daley väitis, et Internetis intellektuaalse omandi kaitse rakendamine aitab näiteks ääremaade artiste rohkem kui Madonnat, sest see pakub neile ülemaailmse auditooriumi ja toob sisse autoritasu.

Autor: ÄP

Hetkel kuum