26. september 1999 kell 22:00

Muutus nimekirja kandmise kord

Valitsuse määrusega selle aasta 29. juunist nr 211 ( RT I 1999, 59) muudeti mittetulundusühingute ja sihtasutuste vabariigi valitsuse nimekirja seni kehtinud kandmise korda.

Muudatuste järgi on mittetulundusühingutel ja sihtasutustel õigus esitada taotlus järgmise aasta valitsuse kinnitatavasse nimekirja kandmiseks asukohajärgse maksuameti kohalikule asutusele hiljemalt 1. oktoobriks käesoleval aastal.

Kehtestati vorm TMIN, mis kuulub esitamisele taotleja poolt. Vorm TMIN on sisuliselt küsimustik. Taolised küsimustikud on kasutusel paljudes riikides, kus ühingutele antakse soodustusi maksustamisel, kuid soodustusi saavad ühingud peavad avalikustama oma tegevuse ning olema võimelised esitama ka andmeid oma tegevuse kohta.

Vorm TMIN ei kuulu trükkimisele ja seda ei saa ka blanketina täita, kuna informatsioon ühingu tegevuse kohta on erinev ja selleks kulub erinevalt ruumi.

Taotleja peab vastama vormil esitatud küsimustele. Taotluse vormil esitatakse arvulised andmed nendel ridadel, kus seda on nõutud.

Nimekirja kõigi küsimuste vastamise ja nendes õigete andmete kajastamise osas kannavad vastutust juhatuse liikmed, kes kinnitavad andmete õigsust oma allkirjaga.

Juriidilistest isikutest liikmetega ühingud täidavad samuti vormi TMIN. Kusjuures sel juhul lähtutakse sellest, kas on tegemist sama tegevusega ühingute liiduga või äriühingutest liikmetega ühendusega. Viimased ei kuulu nimekirja kandmisele.

Asutamislepingu või asutamisotsusega koos tuleb esitada registreeritud põhikirja koopia.

Igal ettevõtel või organisatsioonil peaks olema registrist saadud kinnitatud koopia registreeritud põhikirjast, millest on võimalik teha täiendavaid koopiaid.

Põhikirja registreeritud muudatused tuleb esitada maksuametile 30 päeva jooksul, samuti kuulub esitamisele majandusaasta kinnitatud ärakiri.

Maksuameti kohalikud asutused peavad 30 päeva jooksul esitatud taotluse ja kaasnevad dokumendid läbi vaatama ja vastama taotlejale, kui taotleja ei vasta eespoolnimetatud korras sätestatud nõuetele, st puudub õigus annetustelt maksuvabastuse saamiseks.

Taotluse kord muudetud kujul ja vorm TMIN on üleval maksuameti veebileheküljel http://www.ma.ee/ rubriigis «kasulik teada».

Autor: Terje Ludvi

Hetkel kuum