29. september 1999 kell 22:00

Usaldus tekib koos õigusteadvuse kasvuga

Pärast kindlustusturul toimunud sündmusi on kliendi usaldus kindlustusandjate vastu oluliselt vähenenud. Seltsid on pankrotis, väljamaksed venivad lõpmatusse ja selle asemel et kindlustusseltsi kaasabil riske optimeerida, võtab klient kanda veel ühe lisariski -- seltsi valiku. Põhitähelepanu on koondunud seltside majandustegevusele ja omanikeringile. Vaatluse alt on väljas aga kindlustamise kui lepingulise suhte õiguslik iseloom.

Tavaklient ei saa seltsi juhtimisele kaasa rääkida, tema otsus realiseerub usaldusväärse seltsi valikus ja lõpeb lepingu sõlmimisega. Kogemused on näidanud, et ka pikaajaliste traditsioonide ja välisomanike tagapõhjaga kindlustusseltsidega suhtlemises võib olla probleeme. Kindlustussuhte loomine ja hoidmine ei tähenda ainult soliidse taustaga seltsi valikut.

Kindlustusturu usaldusväärsus tekib koos kindlustusvõtjate õigusteadvuse kasvuga. Kindlustusleping sisaldab peale põhikohustuse -- kindlustusmakse õigeaegse tasumise, hulga kõrvalkohustusi.

Kindlustusleping sõlmitakse vabatahtlikult (v.a liikluskindlustus), võttes aluseks lepingutingimused. Neid on tüütu lugeda, kuid seda tuleb teha. Muidu võib klient pahaaimamatult jätta nõuetekohaselt täitmata lepingust tuleneva kohustuse ja seltsil on õigus keelduda hüvitise maksmisest.

Nagu iga äritehing, eeldab kindlustuslepingu sõlmimine heausksust. Kindlustuses tähendab heausksus kindlustusobjekti suhtes kõigi oluliste faktide avaldamist. Tuleb kontrollida, et kõik olulised andmed on märgitud lepingusse. Kindlustusvõtja kinnitab oma allkirjaga lepingutingimustega tutvumist. Nii ei saa süüdistada seltsi esindajat, kui mõned momendid kahe silma vahele jäävad.

Ei maksa arvata, et kindlustus maksab kõikvõimalike hädade ja õnnetuste korral. Kindlustatud riskid on selgelt piiritletud. Kui lepingutingimustes on midagi, mis võiks olla teisiti, tasub seltsiga muudatuste suhtes läbi rääkida.

Usaldusväärse kindlustussuhte loomiseks vaja astuda kaks sammu. Esiteks, valida majanduslikult stabiilne selts, soovitavalt pikaajaliste kogemustega kindlustustegevuses. Teiseks, lugeda hoolikalt läbi kindlustuslepingu tingimused ja teha endale selgeks nende õiguslik tähendus.

Oma huve tuleb kaitsta. Kindlustusseltsiga eriarvamuse tekkides ei saa lasta emotsioonidel üle pea kasvada, vaid olles kindel oma õiguses kindlustushüvitisele, tasub mõelda hüvitisest keeldumise otsuse vaidlustamisele.

Lihtsustatult on igal turul kaks gruppi: müüjad ja ostjad. Turu stabiiilsus ja usaldusväärsus sõltub mõlema grupi tegevusest. Kindlustusturu usaldusväärseks muutmisel on kindlustuse ostjatel oluline roll ise oma õigusi ja huve kaitsta. Õigusteadvuse kasv aitab pettumusi vältida.

Hetkel kuum