3 oktoober 1999

Tallinn toetab reklaamikette

Linna reklaaminõukogu viseeris 15. oktoobril 1996. aastal protokolli, mille alusel on sõlmitud mitme välireklaami paigaldava ettevõttega sooduslepingud. Lepingute kohaselt hakkas grupp välireklaamiettevõtteid maksma reklaami näitamise eest magistraalide ääres 110--185 krooni asemel 65 krooni, ligi poole võrra vähem, kui kehtiv reklaamimaksu määrus ette näeb.

Sellise lepingu seaduslikkus on mõne asjatundja arvates aga küsitav, sest praegu kehtiv reklaamimaksu määrus sellist võimalust ette ei näe. Lepingute sõlmimisel on mindud mööda ka linnavolikogust.

Kavandatava määrusemuudatuse järgi hakkab maksusoodustust saama see firma, kellel on linnas rohkem kui 50 täpselt ühesugust reklaamialust.

Seega eelistab linnavalitsus sisuliselt suuri reklaamikette, kes eksponeerivad lühiajalisi reklaame suhteliselt odavatel standardsetel reklaamikandjatel. Reklaamifirmad, kes investeerivad pidevalt disaini ja tehnoloogiasse, pakkudes unikaalseid ja seega kalleid püsireklaame, peavad tasuma ka kõrgemat maksumäära. Samas saavad nemadki oma äritulu välireklaamipindade rendist.

ASi Expoplakat juhataja Andres Paluste ütles, et ettepaneku senise määruse muutmiseks tegi linnavalitsusele tema juhitav firma, sest senises määruses puudusid mõned mõisted. «Seni oli täpselt määratlemata, kas reklaam on üksik või hoopis suuremahuline ja kuulub seetõttu madalama maksu alla,» ütles Paluste.

Paluste lisas, et maksumäärad jäävad seoses uuendatud korraga üldjoontes samaks, üksnes asjaajamine muutub reklaamikettide jaoks lihtsamaks.

Expoplakat paigaldabki peamiselt standardsetel alustel plakatireklaami, 51% firma aktsiatest kuulub seni Tallinna linnale.

Asjaajamise ja arvepidamise lihtsustumist maksuhaldurile tõi esile ka Tallinna rahandusameti juhataja Heino Tonsiver. Ta väitis, et suurte kettide eelistamisega on linnas paremini tagatud reklaamitahvlite heakord, samuti olevat maksu laekumine stabiilsem.

Samas väidab mõni reklaamituru väiksem ettevõtja, et plaanitav määrusemuudatus praegusel kujul mitte ei täida oma ülesandeid, vaid halvendab ettevõtluskliimat. Osa välireklaamipakkujaid saab nüüd põhjendamatu konkurentsieelise ja linn jääb soodustuste tõttu suurest hulgast rahast ilma.

Autor: Lauri Liikane

Hetkel kuum